Foto: Vill Urbanisme / Havforskningsinstituttet / Hurtigruten (illustrasjon)

Advansia med partnere skal utvikle et av Norges største byutviklingsprosjekter

Godshavnen Dokken flytter ut av Bergen sentrum og det frigjør et areal på ca 250 daa til byutviklingsformål.

Sammen med et bredt tverrfaglige konsulentteam er Advansia, Asplan Viak og Tredje Natur valgt til å jobbe med planleggingen av den nye bydelen melder Bergen kommune på sin internettside.

Bergen kommune har ambisjon om å utvikle Dokken til et attraktivt byområde som er bærekraftig både økonomisk, samfunnsmessig og sosialt. Overordnet handler det om en fornuftig bruk av fellesskapets ressurser med mål om å sikre en helhetlig by- og samfunnsutvikling.

Advansia er sammen med teammedlemmer fra Vill Urbanisme, NORCE, Demos Norge, Fragment, Willder Strategy og Bouvet Norge ett av teamene som har blitt valgt ut til å utarbeide parallelloppdrag for byplanen for havneområdet Dokken i Bergen.

Fremtidsrettet, bærekraftig byutvikling

For å ivareta alle perspektiver har Advansia satt sammen et tverrfaglig team bestående av byplanleggere, forskere, arkitekter, IT programmerere, energirådgivere, designere og by-økologer.

-Nøkkelpersonene i dette teamet har vært involvert i utvikling av Dokken i over 5 år. Vi skal tolke oppgaven ut i fra et faglig dypdykk innen urbanisme og bærekraft, kombinert med et bankende hjerte for byen vår, forteller Lars Clementsen Pedersen, avdelingsleder for prosjektutvikling i Advansia. Pedersen er oppdragsleder for teamet.

Den statlige politikken legger opp til at byene skal utvikles innenfra og ut, arealer skal gjenbrukes og utviklingen skal skje primært i og ved sentrum, og dernest i knutepunkter utenfor sentrum. Samordnet areal- og transportplanlegging er avgjørende for å redusere byenes CO2-avtrykk

- Utviklingen av Dokken skaper boliger og arbeidsplasser i sentrum som igjen bidrar til å realisere statens samordnede areal- og transportpolitikk. Med kortere reisevei og mer kompakte funksjoner reduserer dette byutviklingsprosjektet Co2-fotavtrykket i byen. Bergen Kommune har også høye ambisjoner med tanke på å etablere en null-utslippsbydel, og dette er noe vårt team har gode forutsetninger for å løse, fortsetter Pedersen.

Transformasjon fra havn til by

Dokken er det mest sentrale, bynære transformasjonsområdet i Bergen. Transformasjonen fra havn til by vil kunne utløse et potensial man kjenner fra havneområder i andre store skandinaviske byer som København, Århus, Oslo og Kristiansand for å nevne noen.

Teoretisk utviklingskapasitet for området er 7-800.000 m2 BRA. Til sammenlikning er Bjørvika i Oslo på ca 800.000 m2 BRA.

-Vi gleder oss til å ta fatt på dette spennende og komplekse oppdraget sammen med teamet vårt og i dialog med de andre teamene. Vi tror at tverrfaglig samhandling er nøkkelen for lykkes i dette prosjektet, avslutter Pedersen.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Sissel Helen Espe, Direktør kommunikasjon og marked,
Tlf 920 58817, sissel.espe@afry.com

Lars Clementsen Pedersen, Avdelingsleder prosjektutvikling Advansia,
Tlf 992 99592, lars.pedersen@advansia.no

Illustrasjon på toppen: Vill Urbanisme / Havforskningsinstituttet / Hurtigruten (illustrasjon)