Illustrasjon Ocean Space Centre

Advansia signerer avtale for Ocean Space Center

Advansia, part of AFRY, har vunnet oppdraget for konsulentstøtte til Statsbyggs byggherreorganisasjon for utviklingen av Ocean Space Centre. Senteret posisjonerer seg som ett av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning og blir det nye nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi.

Ocean Space Centre blir viktig for verdiskapningen i og omstillingen av havnæringene lokalt, nasjonalt og globalt. Gjennom utvikling av kunnskap og teknologi skal senteret bidra til den grønne omstillingen av havnæringen og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon.

Ocean Space Centre skal etableres på Tyholt i Trondheim. I dag huser tomten Institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Oceans virksomhet. Deler av dagens anlegg skal rehabiliteres, mens det meste blir nybygg.

Illustrasjon av Ocean Space Centre
Illustrasjon: Snøhetta
Bilde Vibeke Skaiaa
Vibeke Skaiaa, seksjonssjef samfunn og kultur i Advansia

Som en del av kontrakten skal Advansia levere en rekke tjenester og kompetanse innen prosjektledelse, inkludert innkjøpere, prosjektleder kvalitet, systematisk ferdigstillelse, ITB, FDVU, økonomi- og dokumentcontrollere og byggeplasslogistikk. Advansia er allerede planprosjektleder og byggesaksrådgiver i prosjektet.

- Vi ser frem til å bidra videre med mer av vår ekspertise i planleggingen og utviklingen av Ocean Space Centre. Dette er et avansert og omfattende prosjekt med stor samfunnsnytte, og vi er stolte av å bidra med et komplett team, sier Vibeke Skaiaa, seksjonssjef samfunn og kultur i Advansia.

Fasiliteter og lokaler i verdensklasse
Ocean Space Centre vil bestå av tre ulike bygg som gir NTNU og SINTEF tilgang til fasiliteter og lokaler i verdensklasse. Dette inkluderer blant annet våte og tørre laboratorier, komplekst teknisk brukerutstyr, verksted, undervisningslokaler, kontor og møtelokaler.

Med et planlagt totalareal på 49 000 kvadratmeter, utvides dagens anlegg med rundt 10 000 kvadratmeter. I tillegg til selve senteret er det planlagt teststasjoner i havet, både rundt øyene Hitra og Frøya, samt utenfor Ålesund og Trondheim.

Planlagt byggestart er høsten 2022. Varigheten på avtalen er, med opsjon, frem til ferdigstillelse av Ocean Space Centre, tentativt i 2028.

Illustrasjon av Ocean Space Centre
Illustrasjon: Snøhetta
Trondheim by

Vi søker nye medarbeidere til Trondheimskontoret vårt!

Vi opplever økt etterspørsel innen flere fag og har behov for å ansette flere dyktige kolleger innen disse fagområdene: