NRK hovedkontor

Advansia vinner rådgivningsoppdrag for NRKs nye hovedkontor

NRK skal flytte fra Marienlyst og tar med seg Advansia i arbeidet med å bygge nytt hovedkontor på Ensjø. Målet er et mediehus som styrker NRKs evne til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

NRKs visjon er «Sammen om et kreativt mediehus i verdensklasse». Nå er det klart at Advansia blir en del av laget som skal bidra til å realisere visjonen. Advansia består av 700 rådgivere og leverer tjenester innen prosjektledelse, digitalisering og sikkerhet. Selskapet har lang erfaring fra å lede og gjennomføre store og komplekse prosjekter i en rekke bransjer.

Rådgivningsoppdraget omfatter prosjektledelse og prosjektstøtte, og i tillegg bistår AFRY Ark Studio med rom- og funksjonsprogram.

- Vi mottok tilbud fra fire svært kompetente rådgiverteam. Disse ble evaluert på tre tildelingskriterier og Advansias team ble samlet sett vurdert som det beste. Teamet har høy faglig kompetanse, er løsningsorienterte og utfyller hverandre på en svært god måte, sier økonomidirektør i NRK, Andreas Norvik.

Christopher Klepsland, administrerende direktør i Advansia, mener dette er et av de aller mest prestisjefylte oppdragene i 2024.

- Vi brenner for oppgaver hvor vi får bruke hele vår faglige bredde. Det er ekstra motiverende når prosjektene har så stor betydning for samfunnet. Vi i Advansia er på vårt beste når vi får arbeide med store og komplekse oppgaver, samtidig som vi bidrar med noe for hele Norge, sier Klepsland.

NRK kontrakt
Fra venstre: Johan Arnt Vatnan, styreleder i NRKs prosjektstyre; Vibeke Fürst Haugen, Kringkastingssjef i NRK og Christopher Klepsland, adm. dir. i Advansia. Fotokreditt: Robert Rønning / NRK

Det nye hovedkontoret skal også innfri NRKs ambisiøse bærekraftsmål. Det skal være et foregangsprosjekt for bærekraft og miljø og er i tråd med NRKs mål om å halvere sitt klimaavtrykk innen 2030. Hovedkontoret skal fungere som en samhandlingsarena, og skal oppleves som åpent og inviterende av ansatte, besøkende og naboer. Samtidig stilles det ekstra krav til sikkerhet for å ivareta NRKs formelle beredskapsforpliktelser.

- Vi gleder oss til å jobbe sammen med Advansia om å realisere vår visjon om et kreativt mediehus i verdensklasse, sier Norvik.

Kontrakten gjelder programmerings- og forprosjektfasen, med opsjon for gjennomføringsfasen. I tillegg har også Advansia rammeavtale med NRK på sikkerhetsrådgivning og har vært involvert over flere år med å gjennomføre risikovurderinger knyttet til tomtevalg og lokasjon, samt planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak for det nye hovedkontoret.

Illustrasjon: Rodeo Arkitekter