KAMS

AFRY bistår Kongsberg Aviation Maintenance Services

AFRY bistår Kongsberg Aviation Maintenance Services med å identifisere deres potensial innen digitalisering og effektivisering

Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) hjelper både Forsvaret og andre militære og sivile organisasjoner med vedlikehold, reparasjon og modifikasjonstjenester for fly, helikoptre, og komponenter. AFRY bistår KAMS med å kartlegge deres effektivitetspotensial for å bli en mer digitalisert og datadreven organisasjon.

KAMS er en organisasjon med over 400 ansatte fordelt på fire lokasjoner. KAMS som er et datterselskap av KONGSBERG er også strategisk partner til Forsvaret. Derfor er nært og tett samarbeid med det norske forsvaret en del av den daglige driften der de driver med vedlikehold av Luftforsvarets fix-wings (fly) og rotors (helikopter).

KAMS 2
Bilde: KAMS

Tilstandsanalyse for å sette fokus på utfordringer i prosessene

KAMS har over en periode innsett at de har et effektivitetspotensial ved å bli en mer digital og datadrevet organisasjon. I januar i år ble derfor AFRY engasjert til å gjennomføre en nå-situasjonsanalyse av selskapets hovedprosesser. Formålet med analysen er å sette søkelys på utfordringer i prosessene, samt å komme opp med anbefalte tiltak basert på funnene.

-Vi skal ferdigstille en rapport som analyserer hvordan KAMS jobber i dag, og med bakgrunn i dette skal vi komme med forslag og anbefalinger til hvilke programmer, prosjekter og aktiviteter de bør og kan gjennomføre for å forbedre drift og øke effektivitet, sier Kim Hansen, Head of BU Asset Management Systems International i AFRY.

AFRY skal på bakgrunn av rapporten gi råd om hvordan KAMS bør struktureres for å nå sine ambisjoner, samt bidra til å definere hva som er selskapets kritiske suksessfaktorer for å nå målene.

KAMS 3
Bilde: KAMS

AMRO-prosess i sentrum

Hansen viser til at det særlig er AMRO-prosessen som står i sentrum av analysen. Prosessen heter i sitt fulle navn Aviation Maintenance Repair & Overhaul. Dette refererer til en spesifikk reparasjon, service eller inspeksjon av et fly. Logistikk, innkjøp og flyt av deler og komponenter fremheves som særlig viktige og sårbare elementer i prosessen. I tillegg peker Hansen på at planlegging og gjennomføring av teknisk kompliserte og høyst regulert vedlikeholdsarbeid er utfordrende.

Det var særlig kombinasjonen av kunnskap og erfaring knyttet til luftfart/MRO og digitalisering som gjorde at KAMS valgte å engasjere AFRY som deres partner i digitaliserings- og effektivitetsreisen.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Kim Hansen - Head of BU Asset Management Systems International

Kim Hansen

Leder Asset Management Systems International

Kontakt Kim Hansen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.