Boliden Odda 2

AFRY er hovedpartner i utvidelsen av Boliden’s sinkverk i Odda

AFRY er hovedpartner i utvidelsen av Boliden’s sinkverk i Odda

Boliden har tildelt AFRY oppdraget for detaljprosjektering og prosjekt og byggeledelse i forbindelse med utvidelsen av deres sinkverk i Odda. Med utvidelsen vil Boliden Odda doble den bærekraftige produksjonen av sink, og samtidig redusere de allerede lave karbonutslippene med 15 prosent.

Prosjektet har fått navnet Green Zinc Odda, og vil bidra til å øke den årlige produksjonskapasiteten til 350.000 tonn sink i året. Bolidens totale investering utgjør til sammen 700 millioner euro, og utvidelsen er planlagt å være fullført innen utgangen av 2024.

AFRYs oppdrag inkluderer detaljprosjektering, prosjekt og byggeledelse, HMS tjenester og prosjektanskaffelsesstøtte gjennom hele prosjektet. Verdien av AFRYs oppdrag er ikke offentliggjort. Prosjektet skal forbedre energieffektiviteten, og det skal kun brukes fossilfri elektrisitet og bærekraftig teknologi i produksjonsfasene. De fleste produksjonslokalene skal utvides, og produksjonsprosessene skal moderniseres gjennom økt digitalisering og automatisering. Bolidens løsning for avfallshåndtering skal også utvides.

Jon Julsen
Jon Julsen, direktør for Process Industries i AFRY i Norge

- Vi er veldig stolte over at Boliden har valgt å samarbeide med oss i dette prosjektet. AFRYs ambisjon er å bistå i overgangen til et mer bærekraftig samfunn, og dette prosjektet støtter opp under den ambisjonen. AFRYs forretningsmodell tar utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og kunnskap, som komplementeres med global kompetanse. Dette gjør oss i stand til å levere løsninger i verdensklasse, sier Jon Julsen, direktør for Process Industries i AFRY i Norge.

Boliden er et svensk gruve- og metallselskap som satser på bærekraftig utvikling. Selskapets kjernekompetanse er knyttet opp mot leting, gruvedrift, smelting og metallgjenvinning. Selskapet har fabrikker i Sverige, Norge, Finland og Irland.

– AFRY har samarbeidet med Boliden over lang tid, og vår bistand dekker deres virksomhet i alle gruver og smelteverk. Vårt gode samarbeid, erfaring og ekspertise innen Mining & Metals gjør oss i stand til å bistå og skape merverdi for Boliden også i dette prosjektet, sier Andreas Johansson, Global Key Account Manager Boliden i AFRY.    

Boliden Odda
Boliden, Odda

Informasjon om prosjektet:

Sink er et av de mest brukte metallene i verden, og viktig for utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Metallet brukes blant annet i bygninger, infrastruktur og bilindustrien. Den økte bevisstheten om bærekraft krever også at sink produseres på en mest mulig klimaeffektiv og bærekraftig måte.

For mer informasjon ta kontakt med:

Jon Julsen - Director Process Industries in Norway

Jon Julsen

Direktør Process Industries i Norge

Kontakt Jon Julsen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.