samferdsel

AFRY og Vivento bistår Vigo IKS med digitaliseringsarbeid i fylkeskommunene

AFRY og Vivento skal gjennom en ny rammeavtale med Vigo IKS bistå fylkeskommunene med å implementere digitale tjenester og IT-systemer innen videregående opplæring, samferdsel og fellestjenester.

Selskapet er et IKT- og digitaliseringsselskap som skal sørge for effektive og behovsstyrte anskaffelser, forvaltning og drift av digitale tjenester for fylkeskommunens lovpålagte oppgaver innenfor utdanning og samferdselsforvaltning.

Selskapet har i mange år arbeidet med blant annet felles utvikling og forvalting av IT-systemer for videregående opplæring.

Som et resultat av regionreformen, overtok fylkeskommunene fra 1. januar 2020 utføreransvaret for å administrere fylkesvegene. Sommeren 2021 ble mandatet til Vigo utvidet til å også inkludere samferdsel og fellestjenester.

Samferdsel

Stort behov for å utvikle effektive digitale løsninger

Tildeling og delegering av flere myndighetsoppgaver til fylkeskommunene stiller krav til at de i større grad må etablerer effektive, digitale løsninger for sikre et godt tjenestetilbud.

Ifølge Brynjulf Bøen, daglig leder i Vigo IKS er det vært behov for å utvikle og etablere nye digitale løsninger som følge av at blant annet samferdselsområdet har blitt underlagt fylkeskommunene.

Vivento ble nylig kjøpt opp av AFRY og sammen har de ambisjon om å være en sterk rådgiver for det offentlige i deres digitaliseringsarbeid. Dette er den første rammeavtalen de vinner og den inneholder et bredt spekter av tjenester, inkludert prosjektledelse, anskaffelser og behovsanalyser, prosessledelse, digitalisering og arkitekturarbeid.

- AFRY og Vivento har levert en god oppgaveforståelse med en god beskrivelse av både metodikk og fremgangsmåte. Vi ser frem til et godt samarbeid med AFRY og Vivento, for å forvalte og utvikle gode digitale løsninger og tjenester for fylkeskommunene, sier Frode Sjursen, assisterende daglig leder i Vigo IKS.

Carl Aaby

Bred erfaring med digitalisering av fylkeskommunene

Sjefskonsulent i Vivento, Carl Aaby, er også svært fornøyd med rammeavtalen.

– Sammen er vi den rådgiveren som har bredest erfaring med å arbeide på tvers av alle landets fylkeskommuner, forteller Aaby.

Vivento og AFRY har bistått fylkeskommuner med å etablere digitale løsninger for å sikre at oppgaver innen vegadministrasjon ivaretas. I tillegg har de to selskapene blant annet etablert løsninger innen prosjektering (BIM), forvaltning, drift og vedlikehold, GIS og arkivløsninger.

- I vårt tidligere arbeid med fylkeskommunene har vi etablere moderne og fremtidsrettede IT-løsninger. Vi har deltatt fra det innledende strategi- og skissearbeidet, og frem mot implementering og igangsetting av de endelige løsningene. Det blir nå spennende å bistå Vigo IKS i deres arbeid med å sikre gode digitale tjenester i fylkeskommunene, fortsetter Aaby.

Rammeavtalen strekker seg over en fireårsperiode.