Brannstasjon Bjørvika Oslo Norway

AFRY signerer rammeavtale med Omsorgsbygg KF

Omsorgsbygg har en total portefølje på 870.000m2 fordelt på 586 eiendommer og 1108 bygg. Oppdragene i rammeavtalen vil typisk være knyttet til utvikling, prosjektering og gjennomføring av Omsorgsbyggs investeringsprosjekter og vedlikehold, rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg i Omsorgsbyggs portefølje.

- AFRY ble vurdert som nummer en av de syv selskapene som fikk tildelt rammeavtale, og best på kompetanse. Jeg tror vi scorer høyt fordi vi stiller med sterkt team med god erfaring fra relevante prosjekter innen nybygg og rehabilitering, spesielt innen barnehager, helsebygg, sykehjem og omsorgsbolig, forteller Øyvind Ellefskås, avdelingsleder Bygg og Miljø i AFRY.

De parallelle rammeavtalene har en varighet på fire år fra kontraktsignering. Basert på erfaringstall og budsjetter anslår Omsorgsbygg at det samlede behovet i avtaleperioden har en samlet totalverdi på avtalen over fire år til 225 MNOK.

Signerer også rammeavtale på arkitekttjenester

I tillegg har datterselskapet til AFRY, Gottlieb Paludan Architects, også signert rammeavtale med Omsorgsbygg for arkitekttjenester, prosjekteringsgruppeledelse og tilgrensende oppgaver. Gottlieb Paludan Architects vant tidligere i år plan- og designkonkurransen om Sentrum brannstasjon i Oslo, med konseptet Glød.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Inger Sund, Business Partner kommunikasjon, inger.sund@afry.com, 468 16 954

Øyvind Ellefskås, Avdelingsleder Bygg og Miljø i AFRY Norge, oyvind.ellefskas@afry.com , 900 62 871