Henning Oslen Is bilde

AFRY skal levere nytt prosessanlegg til Hennig Olsen Is

17/02/2021

Hennig-Olsen Is er Nordens eldste iskremprodusent. Årlig produserer fabrikken i Kristiansand ca. 32 millioner liter iskrem og frosne desserter. Det utgjør nesten halvparten av det norske iskremmarkedet.

Hennig Olsen Is
Henning Olsen Is fabrikk i Kristiansand (foto: Henning Olsen Is)

Selskapet har de siste 10 årene hatt en jevn vekst i omsetning og produksjon. Produksjonsøkningen er hittil oppnådd gjennom utnyttelse av eksisterende kapasitet. Tiden er nå moden for å oppgradere store deler av prosessanlegget til ny og moderne teknologi som vil gi økt kapasitet, fleksibilitet og stabil kvalitet. Den nye løsningen vil også redusere energiforbruk og svinn i produksjonen.

Etter en omfattende tilbudskonkurranse valgte Hennig Olsen AFRY som leverandør til store deler av det nye prosessanlegget.

AFRY skal levere, montere og idriftsette to prosessanlegg, våtmiksanlegg, tankgruppe og ventilmatrise. I prosessleveransene inngår også prosjektledelse, prosessdesign, pumper og tilhørende instrumentering.

- Hennig Olsen Is er en ny kunde for oss og vi ser fram til å jobbe sammen med dem. Dette er et strategisk viktig prosjekt for oss som vi vinner i en sterk konkurranse med etablerte leverandører, forteller Hans Vedde, leder for Food & Pharma i AFRY.

Henning Olsen Is illustrasjon
Foto: Henning Olsen Is

AFRY leverer totalleveranser til næringsmiddelindustrien

Prosjektet er en viktig byggestein i AFRYs videre satsning innen totalleveranser for næringsmiddelindustrien i Norge.

- AFRY’s utstrakte virksomhet innen Food & Pharma internasjonalt betyr at vi har tilgang på bred kompetanse på tvers av landegrenser, i dette tilfellet gjennom kollegaer i Danmark. Veksten innen området gjør at vi utvider det norske fagmiljøet innen prosessdesign og automasjon – vi har plass til flere dyktige medarbeidere på laget, smiler Vedde.

Den samlede kontraktsverdien for prosjektene er i overkant av 40 MNOK. Det nye prosessanlegget skal etter planen være ferdigstilt 1. kvartal 2022.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Hans Vedde - Direktør Food i Norge

Hans Vedde

Direktør Food i Norge

Kontakt Hans Vedde

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

Inger Sund - Head of Communications in Norway

Inger Sund

Kommunikasjonsdirektør i Norway

Kontakt Inger Sund

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.