Grandkvartalet Sandefjord AFRY i Norge prosjekt

AFRY skal prosjektere Grandkvartalet i Larvik

29/04/2020
Peab AS, region BVT, i Buskerud har engasjert AFRY som byggrådgiver for utviklingen av Grandkvartalet i Larvik som vil knytte indre havn sammen med sentrum, og forene fjorden og byen.

Grandkvartalet ligger godt eksponert i Larvik og vil bidra til å løfte Larvik’s attraktivitet som by. Grandplassen blir selve hjertet i prosjektet hvor kombinasjonen av pulserende møteplasser og byrom vil fylle folks behov for urbane opplevelser og nye tjenester.

- Med den samlede kompetanse som selskapene i AFRY representerer kan vi bistå utviklere i å foredle arealene på en mer effektiv måte som gjør at store gevinster kan realiseres, forteller Roy Andersen, avdelingsleder i AFRY.

AFRY har vært med i skisse- og forprosjekt sammen med prosjektutvikler og byggherre og er nå valgt som rådgivende ingeniør i detaljfasen. Prosjektet er omfattende og inkluderer 11.200 kvadratmeter leiligheter, kontorplasser, hotell, butikklokaler og en egen mathall.

- Dette oppdraget befester AFRY’s posisjon som en betydelig aktør innen by- og områdeutvikling. Vi ser fram til å utforme kvartalet sammen med Peab, byggherre og arkitekten. Sammen kan vi definere mulighetspotensialet på en bærekraftig og helhetlig måte, avslutter Roy Andersen.

Byggherre for prosjektet er Grandkvartalet Eiendom AS og arkitekten er Dark Arkitekter AS. Grandkvartelet skal etter planen stå ferdig i 2022.