E 18 AFRY i Norge

AFRY skal prosjektere parsell 2 på E18 Langangen – Rugtvedt

I 2020 vant AFRY oppdraget med å detaljprosjektere parsell 1 og 3 på den 17 km lange strekningen E18 Langangen - Rugtvedt. Nå inngår den franske entreprenøren Eiffage og AFRY nytt samarbeid om detaljprosjekteringen av parsell 2 på samme strekning.

Parsell 2 består av en firefelts motorvei mellom Lanner og Kjørholt i Porsgrunn kommune. Utbyggingen vil løse de til tider store utfordringene med trafikkavviklingen gjennom Porsgrunn. Veiprosjektet er et av de første i Norge til å bruke CEEQUAL, og målet er å oppnå EXCELLENT nivå. AFRY har vunnet oppdraget i konkurranse med andre ledende aktører.    

- Vi er stolt av at Eiffage har valgt å fortsette samarbeidet med AFRY og at vi nå får tilliten til å detaljprosjektere hele E18 Langangen - Rugtvedt prosjektet, et av de største samferdselsprosjektene som pågår i Norge akkurat nå, sier Anton Husøy, Direktør Transportation i AFRY.    

Anton Husøy og Gilles Rolland
Fra venstre: Gilles Rolland og Anton Husøy

Optimaliseringsfasen har gitt resultater  

I perioden 2020-2022 har Eiffage og AFRY sammen med Asplan Viak gjennomført en optimalisering- og reguleringsprosess av arbeidsomfanget for parsell 2. Dette har ført til en beslutning om å gå fra tre kortere tunneler til en ny, sammenhengende og lenger tunnel og et mer komplekst veisystem ved Rv. 36 Skjelsvikdalen.    

- Vi opplever Eiffage som en kompetent og seriøs entreprenør. Vi har et tett samarbeid med Eiffage, og gjennom dem, med Nye Veier, Porsgrunn kommune og andre involverte, sier Husøy. Etter planen skal hele strekningen være ferdigstilt i begynnelsen av 2026.  

Transportation AFRY i Norge
AFRY teamet, fra venstre: Anton Husøy, Andreas Meese, Ola By og Ola Fjerdingstad

Prosjektet er 100% modellbasert

Prosjektet er 100% modellbasert og det stilles store krav til geometrisk representasjon og informasjon i modellene for å kunne ivareta kvalitet og kontroll. Å få til en kontinuerlig og sømløs dataflyt gjennom alle delene av prosjektet har vært et suksesskriterie.

Digitale verktøy har vært sentrale for å kunne visualisere og formidle informasjon fra modeller til praksis og virkelighet. Her har AFRY blant annet brukt Site Vision (AR) som har gitt stor verdi i formidling av fremtidig situasjon.

- Vi tar med oss god læring fra både VCD/BIM gjennomføringen og prosjekteringsprosessen. E18 Langangen – Rugtvedt prosjektet involverer mange av våre medarbeidere og det er et prosjekt som det er knyttet stor stolthet rundt å jobbe med, avslutter Husøy.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Anton Husøy - Director Transportation in Norway

Anton Husøy

Direktør Transportation i Norge

Kontakt Anton Husøy

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Inger Sund - Kommunikasjonsdirektør i Norge

Inger Sund

Kommunikasjonsdirektør i Norge

Kontakt Inger Sund

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.