Nexans Halden

AFRY skal prosjektere utvidelsen av Nexansfabrikken i Halden

08/02/2022

AFRY skal prosjektere utvidelsen av Nexansfabrikken i Halden

Nexans har tildelt AFRY oppdraget med å utvide kabelfabrikken deres i Halden. Prosjektet med å utvide fabrikken er en del av Nexans strategi for å møte den økende globale etterspørselen innen elektrifisering.

Nexans halden before
Nexans Halden før ekspansjonen.

Strømkabler er en avgjørende komponent for å bygge sammenkoblinger mellom europeiske land, og redusere intermitterende* energi fra fornybare kilder. Av den grunn er strømkablene helt vesentlige for den europeiske omstillingen. Nexans strategiske satsning på elektrifisering er i stor grad drevet av veksttrenden innen havvind, og de store sammenkoblingene over hele verden. Det franske kabelselskapet ruster seg nå for en vekst på 250 % i havvindkabelmarkedet frem mot 2030.

– Dette er en viktig global investering for Nexans, hvor vi med ny fabrikk i Halden bidrar til Nexans gruppens nye strategi «Electrify the Future». Dette vil ha stor betydning for vår fabrikk i Norge og sikre industrielle arbeidsplasser til neste generasjon, sier Rune Nordal som er Prosjektleder i Nexans.

nexans plan
Illustrasjon: Gottlieb Paludan Architects

En helhetlig leveranse

AFRY er involvert helt fra forstudie til overlevering av ferdige bygg.  

Prosjektet inkluderer å bygge ett produksjonstårn for DC høyspent eksportkabler, produksjonshaller samt lagring, støttebygg, parkering og infrastruktur. Produksjonstårnet blir Norges høyeste bygning når det står ferdig med cirka 140 meter. Ordreverdien for AFRY er ikke offentliggjort.

- Utvidelsen av fabrikken er et komplekst prosjekt, og vi er avhengige av å jobbe med fleksible samarbeidspartnere som kan håndtere utfordringer. Det at AFRY kan levere tverrfaglig ingeniørkompetanse på alt fra reguleringsplan og søknader til detaljprosjektering er viktig for oss, sier Nordal, Prosjektleder i Nexans.

- Vi er glade for å kunne bistå Nexans i dette strategiske prosjektet. AFRY har kunnskap og kompetanse innen både prosessindustri, bygg og infrastruktur. Arkitektselskapet vårt Gottlieb Paludan Architects er med som industri- og landskapsarkitekt. I tillegg leverer søsterselskapet Advansia prosjekt- og byggeledelse i kontraherings- og gjennomføringsfase på grunn- og byggearbeider. Dette gir en helhetlig leveranse, sier Jon Julsen, direktør for prosessindustri i AFRY Norge.

Jon og Ottar
Jon Julsen, direktør for prosessindustri i AFRY Norge og Ottar Skarstein, direktør for Buildings i AFRY.

Tverrfaglig samhandling essensielt for effektiv prosjektstyring

Et prosjekt med dette omfanget stiller høye krav til fremdrift og koordinering.

- Det er mange hensyn som må tas når en såpass stor fabrikk skal prosjekteres og bygges på to år. Vi tar med oss vår kompetanse på tverrfaglig samhandling inn i prosjektet, sier Ottar Skarstein, direktør for Buildings i AFRY.

Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen offshore kontrollkabler og høyspente sjøkabler.

*Den stadig økende andelen av fornybar energi (vind, sol) hvor produksjonen er vær- og lysavhengig kalles ofte "intermitterende" produksjon fordi produksjonsforholdene kan endre seg på kort varsel. Norsk vannkraft kan tilpasse sin produksjon på kort varsel for å kompensere for dette og dermed stabilisere hele strømnettet.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Jon Julsen - Director Process Industries Norway

Jon Julsen

Direktør Process Industries Norge

Kontakt Jon Julsen

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

Ottar Skarstein - Director Buildings

Ottar Skarstein

Direktør Buildings

Kontakt Ottar Skarstein

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

Kjetil Flaatedal - Seksjonssjef Industri i Advansia

Kjetil Flaatedal

Seksjonssjef Industri i Advansia

Kontakt Kjetil Flaatedal

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.