Bro og konstruksjoner illustrasjon

AFRY vant rammeavtale om kontroll av bruer

Rammeavtalen gjelder kontroll og godkjenning av arbeidsgrunnlag for bruer og andre bærende konstruksjoner for Statens Vegvesen.

Kontrakten gjelder betongkonstruksjoner.

- Det er veldig stas å få fornyet tillit hos Statens Vegvesen. Betongkonstruksjoner er den viktigste delen av brumarkedet, forteller Alf Inge Ribe, seksjonsleder for bru og konstruksjoner i Trondheim i AFRY.

Kontroll og godkjenning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner er en myndighetsoppgave tillagt Vegdirektoratet. Oppdragene består av å utføre uavhengige tredjepartskontroller av prosjekteringsmaterialet på bestilling fra Vegdirektoratet v/Kontroll og godkjenning.

Kontrakten har en varighet på to år med opsjon for forlengelse på 1+1 år. Til sammen åtte rådgivere har fått kontrakt og estimert omfang er på 120-180 millioner kroner fordelt på alle oppdrag over 4 år

AFRY har god erfaring med kontrolloppdrag, bl.a. av Trysfjordbrua på E39.