Nutrimar båt AFRY i Norge

Bærekraftsboost for Nutrimar

16/09/2022

Nutrimar produserer bærekraftige fôringredienser av biprodukter fra oppdrettslaks og stortare. De hadde behov for å optimalisere og øke produksjonskapasiteten på spraytørka på fabrikken på Frøya. Det var en betydelig investering som resulterte i enda mer bærekraftig produksjon. Nutrimar regner med å nedbetale innvesteringen på ca. 1,5 år.

Nutrimar prosesserer omtrent 40 000 tonn med biprodukter fra lakseoppdrett årlig, som foredles til blant annet fersk laksolje, laksemel og hydrolysert spraytørket proteinkonsentrat. Produktene selges som viktige ingredienser til de amerikanske og europeiske dyrefôrmarkedene, europeiske produsenter av fiskefôr og globale landbruksforaktører.

AFRY har levert nye filter- og fluid bed-løsninger til fabrikken. Som en del av leveransen har vi bidratt med prosjektledelse, prosjektering for prosess, elektro og automasjon, samt leveranser av nye ventiler, pumper og maskiner. Oppgraderingen av spraytørka har vært viktig for å redusere svinn, utnytte råstoff bedre og redusere produkktap og energiforbruk.

- Dette har vært et sømløst prosjekt, som ble ferdigstilt samme år som vi startet. Effekten av oppgraderingen er stor og gir umiddelbar gevinst, både i form av en mer bærekraftig produksjon og ikke minst en bedre utnyttelse av råvarene, sier Hans Vedde, leder Food i AFRY.

 

Hans Vedde, leder Food i AFRY
Hans Vedde, leder Food i AFRY

Umiddelbare gevinster

Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2021. Oppgraderingen har ført til:

  • Nedetid av maskineriet knyttet til rengjøring er redusert fra 14 timer i uken til 0 timer i uken.
  • Som et resultat av flere produksjonstimer, har produksjonen økt fra 325 kg/t til 578 kg/t.
  • Kostnader knyttet til arbeidskraft er redusert med 48%.
  • Energiforbruk er redusert med 60%.

Fabrikkens miljøpåvirkning er også redusert betraktelig. Før oppdrageringen var produkttapet frigjort til miljøet fra fabrikken på 40 kg/t. Dette er redusert til 0 kg/t. Der Nutrimars fabrikk tidligere har benyttet gassdrevet spraytørke er dette nå omgjort til elektrisitet og det er installert varmegjenvinning.

Sjøgress

En game changer

- For oss har denne oppgraderingen vært svært verdifull. Spesielt når det gjelder driften av spraytørka. Det har vært en game changer for oss, sier Nils Gustav Gundersen, prosjektmedarbeider i Nutrimar.

Før oppgraderingen måtte spraytørka stoppes for vedlikehold en gang i døgnet. Den måtte også stoppes for rengjøring, ofte flere ganger i uka: - Nå starter vi spraytørka på mandager og kjører hele uka uten stopp, forteller Gundersen.

Samtidig har oppgraderingen bidratt til bedre utnyttelse av ressurser og så godt som nullutslipp av partikler og lukt til ytre miljø.

- Dette har definitivt vært et vinn, vinn-prosjekt for oss, avslutter Gundersen.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med

Hans Vedde - Director Food in Norway

Hans Vedde

Direktør Food i Norge

Kontakt Hans Vedde

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.