Nittedal school Norway

BREEAM: høyt fokus fra starten

Nye Nittedal ungdomsskole sto klar til skolestart i høst. Helt fra starten har kommunen hatt ambisiøse miljømål. Det har de høstet godt av - skolen er Norges mest miljøvennlige skole med BREEAM Excellent sertifisering. Tydelig målsetning og høyt engasjement fra prosjekterende og utførende har vært avgjørende.

NIttedal skole
Foto: bygg.no

Oppnådd BREEAM-poengsum for prosjekteringsfasen var 79 % og forventet poengsum til endelig sertifisering er 75 % mot kravet på 70 % i BREEAM Excellent.

AFRY har hatt ansvar for en rekke fagområder og har også vært BREEAM koordinator på prosjektet. Tidlig involvering og eierskap av sentrale aktører har vært en suksessfaktor både for å oppnå høy BREEAM score og en god prosess.

- Prosjektet hadde høyt fokus på BREEAM tidlig og mye av forberedende arbeid ble gjennomført i prosjekteringsfasen slik at man hadde omforent strategi helt fra starten av, forteller Bror Jakobsen, seksjonsleder i AFRY.

Noen sentrale miljøtiltak i prosjekteringsfasen inkluderer:

  • Utforming av bygget med tanke på gode dagslysforhold og utsyn
  • Energieffektivt bygg som oppfyller krav til passivhus i NS3701. Gjennomført tetthetsmåling viser oppnådd lekkasjetall på 0,3 luftvekslinger i timen som er halvparten av kravet til passivhus.
  • LCC og LCA gjennomført som grunnlag for designvalg
  • Høyeffektivt varmepumpeanlegg med naturlig kjølemedie som forsyner bygget med varme og frikjøling
  • Energieffektivt balansert ventilasjonsanlegg som sikrer godt innemiljø, lavt energiforbruk og god brukerkontroll
  • Belysningsutstyr i bygget er valgt for å fremme lavt energiforbruk. Styring av belysningen i soner vil også bidra til å redusere det totale energiforbruket
  • Stort fokus på materialer både med tanke på klimagassreduksjon og godt inneklima
  • Tilrettelegging for miljøvennlige transportmidler – parkeringsplasser og ladestasjoner for el.biler og el.sykler samt p-plasser for samkjørende
  • Overvann håndteres i åpne løsninger som regnbed, permeable grøntområder og åpne vannrenner.
  • Stort fokus på å ta vare på eksisterende vegetasjon på tomten og gjennomføring av forbedringstiltak (tilrettelegging for fugler og insekter, etablering av bed med stedsegnede/bevaringsverdige planter)

Riktige valg til riktig tid

- Prosjektet har gjort riktige valg til riktig tid. Dette har forenklet BREEAM-arbeidet betraktelig i de senere fasene, sier Jakobsen

Totalentreprenør hadde gode rutiner mhp fuktsikring og renhold i byggeperioden. Det har vært stort fokus på oppfølging av materialer i prosjektet. Tett dialog med underentreprenører og klare innkjøpsrutiner har visst seg å være kritiske i dette arbeidet.

- Avfallshåndtering på byggeplassen fortjener ekstra ros. Oppnådd sorteringsgrad på 94 % for rivefasen og over 97 % under bygging, som er langt høyre enn kravet, avslutter Jakobsen.

Les mer om prosjektet i denne artikkelen på bygg.no.