2020Park project in Norway Stavanger

Den første i Norge og med høyest score i verden: 2020park får BREEAM Communities Outstanding

2020park på Forus i Stavanger er det første prosjektet i Norge som i det hele tatt får BREEAM Communities sertifisering

Kun to andre prosjekter i verden har oppnådd BREEAM Communities Outstanding tidligere, begge med score under 90%, mens 2020park hadde 93,2% måloppnåelse og er dermed på topp i rankingen internasjonalt.

Advansia, en del av AFRY, er prosjektleder for 2020park og BREEAM sertifiseringen.

- Dette er et foregangsprosjekt både nasjonalt og internasjonalt og vi er skikkelig stolte over å få denne anerkjennelsen! Dette har krevd laginnsats, sterkt engasjement og god koordinering, sier Dinah Laland, regionsleder i Advansia.

2020park er del av den interkommunale kommunedelplanen for Forus (IKDP) - en profilert ny bydel i Stavanger. Området totalt sett består av 127 daa og vil få en ferdigbygd bygningsmasse på ca 200.000 BRA med detaljhandel, caféer, offentlige tjenestetilbud, næring og boliger. Det er IK6, et delområde innen 2020park, som nå er ferdig regulert og sertifisert til BREEAM Communities Outstanding. IK6 er på 47 daa og vil bestå av halvparten av den totale utbyggingsmassen.

- Vi har hele tiden hatt sterke ambisjoner innen bærekraft og BREEAM Communities har vært et godt verktøy for å systematisere og realisere ambisjonene våre. Med en helhetlig tilnærming og et høyt sambruk av lokaler og ytelser blir dette et byområde med et bredere og spennende tjenestetilbud. Vi ønsker å skape en levende bydel som engasjerer samfunnet nå og i fremtiden, forteller Monica Runestad, CEO i 2020park AS.

Et kvalitetsstempel

BREEAM Communities er en måte å forbedre, måle og sertifisere sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft i stor skala utviklingsplaner ved å integrere bærekraftig design i planleggingsprosessen.

Med på laget har Advansia bl.a. hatt Golder, DARK arkitekter, Sweco, Asplan Viak og Prosjektil.

- Ved å ta et valg om å BREEAM Community sertifisere områdeutviklingen får byggherren en ferdig dokumenterbar prosess som bekrefter den bærekraftige verdien til prosjektet. Det blir et faktisk kvalitetsstempel på at byggherren har utarbeidet konkrete tiltak og løsninger innenfor bærekraft, sier Dinah Laland.

Samhandling - en forutsetning for å lykkes

I utgangspunktet hadde prosjektet en ambisjon om å oppnå Excellent nivå. Prosjektet ønsket bare å sikre seg noen «ekstrapoeng» for å være sikker. Det var da de innså at det kunne være mulig å oppnå Outstanding dersom de inkluderte flere innovative tiltak.

Innovasjonspoengene henger høyere i verdi og har strengere krav for å kunne godkjennes. Ett av kravene er at de skal ha nasjonal og internasjonal overføringsverdi for å bringe løsninger og bærekraft et steg videre enn det som er standard i dag. Her har også Light Bureau bidratt. Det er nemlig søkt om og godkjent innovasjonspoeng basert på deres konsept Liquid Light.

At prosjektet ender opp med å få høyeste score i verden mener Dinah Laland ikke hadde vært mulig uten en engasjert byggherre, godt samarbeid med offentlige aktører og en dyktig BREEAM revisor som sparringspartner.

- Vi har vært kreative og proaktive i dokumentasjonsarbeidet for sertifiseringen. Vi har fra starten utviklet løsninger på tvers av fag og det har krevd at vi sammen med både byggherren og konsulentene har samarbeidet mer helhetlig enn det som er vanlig i bransjen, avslutter Dinah Laland.

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:

Dinah Laland - Regional Manager South West Norway

Dinah Laland

Regionsleder Sørvest, Advansia

Kontakt Dinah Laland

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.