Samspil

Denne kompetansen gjør at du lykkes

Å kunne faget sitt er viktig, men det alene er ikke nok. Du må også kunne lykkes sammen med andre. Gjennom å dele kompetanse, skape tillit og engasjere oss i gode løsninger sammen, oppnår vi kraften i lagspillet. Og nøkkelen til det er relasjoner og samhandling. Vi har tatt en prat med Gro Stava som brenner for relasjonskompetanse.

Gro Stava AFRY HR sjef i Norge
Gro Stava, HR direktør i AFRY Norge

Gro har jobbet målrettet med relasjonskompetanse gjennom jobben sin som HR direktør i AFRY. Oslo Storbylegevakt er et prosjekt som har satt dette på agendaen og som kan dokumentere resultater på at investering i samhandlingskompetanse har resultert i redusert konfliktnivå. Da de skulle kontrahere samspillsentreprenør var Gro medansvarlig for metode og gjennomføring av intervju for å velge ut riktig team. Her var relasjonskompetanse et sentralt kriterie. I tillegg er hun ansvarlig for lederutviklingen i selskapet med blant annet innhold i og gjennomføring av AFRY sine digitale lederkurs.

Hva legger du i relasjonskompetanse?

Relasjonskompetanse handler om å forstå hva som påvirker relasjonen mellom oss mennesker, og å trene egen bevissthet og kompetanse på disse områdene. En av de viktigste områdene her er å se hverandre. Gjennom for eksempel aktiv lytting og non-verbal kommunikasjon viser du at du virkelig er interessert og ser et annet menneske.

Hvorfor er det så viktig?

Fordi vi alle fungerer på vårt beste i gode relasjoner. Da er vi trygge og kan prestere på vårt beste. Og det gjør en virksomhet og et prosjekt mer effektivt og lønnsomt. Vi er alle født med et grunnleggende behov for relasjoner og forskningen innen området ledelse blir stadig tydeligere på viktigheten av gode relasjoner.

Er relasjonskompetanse medfødt eller kan man lære seg det?

Dette kan både læres og trenes på! Vi kan bli bevisst for eksempel vår egen non-verbale kommunikasjon og effekten på andre, vi kan bli bevisst og trene på aktiv lytting og vi kan trene på å gi konstruktive tilbakemeldinger.

Hva er den viktigste egenskapen?

Tja, jeg kan vel ikke si at en faktor alene er den viktigste for å bygge en god relasjon. Men oppdatert forskning på digital ledelse fra Donatella De Paoli, assosiert professor på BI, bekrefter at evne og kompetanse i lytting er ekstra viktig i digitalt lederskap. Dette er en grunnleggende modul i lederprogrammet vårt. Når møter primært foregår digitalt og vi i mye mindre grad ser hverandres kroppsspråk, er det viktig å lytte med enda større oppmerksomhet så du hører det som ikke blir sagt. Man må «se med ørene».

Og om du skulle gi fem tips….

  1. Vær nysgjerrig og interessert i den andre. Prøv å konsentrere deg om hva den andre sier. Fallgruven her er å være opptatt av vår egen assosierte historie.
  2. Still åpne spørsmål! Så enkelt og så vanskelig, men prøv å starte spørsmålet ditt med hvordan eller hva og kjenn på følelsen av at samtalen eller møtet får en ny dimensjon.
  3. Lytt ferdig. Og bekreft at du har forstått den andre riktig.
  4. Gi tilbakemeldinger. Det gir energi, påvirker motivasjonen og styrker relasjonen. Ta folk på fersken i å gjøre noe bra! Unngå adjektiv, og gi heller konkret tilbakemelding hva det er de gjør, handling. Det er så mye sterkere.
  5. Be om og vær åpen for tilbakemeldinger på din kommunikasjonsform. Det krever mot men da vet du hva som fungerer og hva du må justere.