E18 Hero

E18 Langangen – Rugtvedt - en kompleks totalentreprise hvor samhandling står sterkt

Hvordan får man egentlig til en god samhandling i komplekse totalentrepriser, og hva er verdien av å skape et godt samarbeid? Dette er noen av spørsmålene vi har stilt Anton Husøy, direktør for Transportation i AFRY og Ola By, AFRYS nye prosjektleder for E18-prosjektet.

E18 Langangen – Rugtvedt beskrives som ett av de mest komplekse infrastrukturprosjektene i Norge som er satt i gang i år. Strekningen er på om lag 17 km lang og omfatter blant annet byggingen av 8,3 kilometer ny tunnel, og oppgradering av tre kilometer tunnel. En viktig del av prosjektet er også byggingen av en ny Grenlandsbru, som i likhet med eksisterende bru blir rundt 600 meter lang og får en tårnhøyde på 166 meter.

E18 bro

Det er den franske entreprenøren Eiffage som er totalentreprenør for Nye Veier-utbyggingen mens AFRY har ansvaret for å prosjektere underlaget for parsell 1 og 3. For parsell 2 er det planlagt å starte med detaljprosjekteringen allerede i januar, med oppstart av byggearbeidene i mars/april 2022. Etter planen skal hele strekningen være klar i 2025.

Tett samarbeid mellom Eiffage og AFRY

Dette er Eiffages første prosjekt i Norge, og Husøy er utvilsomt stolt av at de valgte AFRY som samarbeidspartner: - Eiffage er en teknisk meget dyktig og erfaren entreprenør som bringer med seg kunnskap og erfaringer fra et bredt spekter av prosjekter og geografier. Dette er løsninger som kommer godt med i utbyggingen av strekningen på E18. I tillegg kommer de med løsninger som både utfordrer og utvikler oss i AFRY, som hovedsakelig har kompetanse fra norske prosjekter.

Anton Husøy 2
Anton Husøy, direktør for Transportation i AFRY

I den pågående utbyggingen er det et tett samarbeid mellom den franske entreprenøren og AFRY: – Det handler om å spille hverandre gode og skape et godt samarbeidsklima på tvers av forskjellige språk, kultur og arbeidsmetodikk. Vi lærer mye av hverandre, f.eks. kommer vår kunnskap og erfaring fra veiutbygging i Norge Eiffage til gode i inntreden på det norske markedet, sier Husøy.

Han legger derimot ikke skul på at det har vært krevende under pandemien at det ikke har vært mulig å møtes annet enn på Teams: - Jeg ser at det blir en helt annen dialog og mye raskere avklaringer når vi kan møtes ute på anleggskontoret.

E18 tunnel

Hvordan skape et godt samarbeidsklima i komplekse totalentrepriser?

Ola By er AFRYs nye prosjektleder for E18 Langangen - Rugtvedt, og har erfaring fra både Sintef, Skanska og Statkraft. Dette er erfaring og kompetanse som kommer godt med i en stor og kompleks totalentreprise.        

Ifølge Husøy er derimot ikke fagkompetanse og erfaring alene nok: – Ola By er en tydelig leder med bred og relevant erfaring. Som person er han team- og samarbeidsorientert og dette er viktige kvaliteter å ha som prosjektleder for E18-prosjektet.

– For å ivareta et godt samarbeid på store prosjekter, slik som utbyggingen av E18, er det viktig å se og lytte til alle menneskene som jobber på prosjektet. Også må vi slutte å kalle våre kolleger og medarbeidere for ressurser. De er først og fremst mennesker som trenger å bli både sett og hørt. Betegnelsen ressurs skaper avstand, mener By.

Ola By
Ola By, AFRYS nye prosjektleder for E18-prosjektet

By viser til at dyktige medarbeidere, god organisering og kontrakter som gir rom for kreativitet til å finne de beste løsningene er avgjørende for å få til en god totalentreprise. – Samtidig er det viktig at ledere fjerner det som hindrer et godt samarbeid både internt og opp mot oppdragsgiver. Dårlig kommunikasjon og urealistiske fremdriftsplaner kan også påvirke samarbeidsklimaet. Her er gode team og riktig organisering en forutsetning for å lykkes, forklarer By.

- Vi skal ikke være redde for å gi våre medarbeidere nye oppgaver som ved første øyekast kan oppfattes å være utenfor deres komfortsone. Når de ser at de mestrer nye utfordringer utvikler dette ikke bare den enkelte, men også AFRY som kompetent leverandør av prosjektering, sier By.

e18_inngang_tunnel.jpg

Setter sammen komplementære team

– Nøkkelen til et godt samarbeid på tvers av forskjellige aktører ligger i å sette sammen komplementære team som drar i samme retning og som støtter hverandre, sier By.

På E18-prosjektet er det f.eks flere unge ledere som har fått sjansen til å utvikle seg i sentrale posisjoner. – Vi har en fin blanding av erfarne og yngre medarbeidere fra AFRY i prosjektet. Vårt fokus har vært å skape et mangfoldig team med forskjellig kompetanse. Det gjør at vi utvikler oss som enkeltpersoner og som lag og ikke minst lykkes i prosjektet, avslutter Husøy.