OsloMet

Et vellykket samarbeid mellom OsloMet og AFRY

Et vellykket samarbeid mellom OsloMet og AFRY har gitt studenter verdifull erfaring med bærekraft i vegprosjekter

Gjennom et unikt samarbeid mellom OsloMet og AFRY har studenter fått mulighet til å jobbe med reelle prosjekter og få praktisk veiledning av rådgivende ingeniører. Samarbeidsprosjektet har blitt beskrevet som lærerikt og inspirerende for alle involverte, og har gitt studenter ved OsloMet god erfaring med bærekraft i vegprosjekter.

Studenter OsloMet AFRY i Norge
Fra venstre: professor Diego Barbieri, studenter Abdul Qaher Faizi, Moa Khair, Mustafa Gilo Barkal; rådgivere fra AFRY Mohammed Adeysey og Martina Lima; student Patryk Frank Strzalkowski.

Initiativet for veiledning av studenter startet med en henvendelse fra en professor ved OsloMet som ønsket å utforske muligheter for samarbeid. Etter en innledende samtale ble det tydelig at det kunne være en verdifull erfaring for studenter å jobbe med bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med AFRY.

– Vi så en mulighet til å få hjelp fra studenter til å undersøke bærekraft, miljø og klimaregnskap i vegprosjekter, noe som er et relativt nytt og viktig krav i bransjen, sier Mohammed Adeysey, rådgiver i AFRY.

Adeysey og hans kollega Martina Lima har den siste tiden vært studentveiledere for en håndfull studenter ved OsloMet. Denne gruppen besto av fem studenter i alderen 22-26 år, som studerte konstruksjonsfag. Samarbeidet fungerte på den måten at studentene jobbet selvstendig med ukentlige oppfølgingsmøter, hvor de annenhver uke tilbrakte en arbeidsdag sammen med veilederne i AFRY.

– Vi var tilgjengelige for spørsmål, veiledning og oppfølging gjennom hele perioden. Denne strukturen sørget for at studentene fikk støtten de trengte for å kunne jobbe målrettet med sine prosjekter, forteller Lima.

Mohammed AFRY i Norge
Mohammed Adeysey, vegplanlegger AFRY

Erfaringer fra samarbeidet

– Å ha studenter hos oss har vært en positiv opplevelse. Selv om det tok litt tid for dem å kartlegge og forstå oppgaven, viste de stor arbeidslyst og engasjement når de først fikk taket på oppgaven, sier Adeysey.

Noe av det studentene trakk frem som særlig positivt var muligheten til å jobbe på et reelt prosjekt, og få et større innblikk i hvordan arbeidslivet faktisk fungerer.

– Studentene fikk jobbe med prosjektet Gjønnestunnelen, som ga dem mulighet til å få større forståelse for de forskjellige rollene i bransjen. Etter endt prosjektet valgte faktisk flere av studentene å søke seg videre til en master innen vei og infrastruktur. De fant dette fagfeltet spennende og så flere jobbmuligheter der. Det kaller jeg en suksessrik veiledning, sier Lima.

Hun viser også til at flere av studentene fikk toppkarakter på oppgavene sine, og professoren ved OsloMet valgte til og med å lage en vitenskapelig artikkel basert på studentenes arbeid.

Martina Lima 2 AFRY Norge
Martina Lima, seksjonsleder vei og bane i AFRY

Har gitt verdifull innsikt og styrket AFRYs kompetanse

Både Adeysey og Lima sier at det ikke er utenkelig at AFRY vil fortsette med veiledning fremover.

– Denne form for samarbeid gir gode muligheter for både studenter og for oss som bedrift. Det har også gitt oss i AFRY verdifull innsikt og styrket vår kompetanse innen bærekraftig vegprosjekter. Vi ser derfor frem til flere slike samarbeid, som kan styrke studenters læring og vår egen kompetanse innen viktige fagområder som bærekraft og klimaregnskap i vegprosjekter, avslutter Lima.