Geo Norge

Geomiljøet i AFRY vokser

Geomiljøet i AFRY vokser, og har nå blitt 30 geofaglige medarbeidere

Et klima i endring setter infrastrukturen i Norge på store prøver. Senest viste ekstremværet Gyda hvor sårbare vi er for denne type hendelser, og hvordan skred og flom kan føre til at en rekke veier må stenge. Klimaendringer er noe vi i større grad må ta hensyn til, både med tanke på planlegging av nye tiltak, og for å sikre eksisterende infrastruktur. Geofag er et sentralt fagområde når det kommer til å løse disse utfordringene. AFRY satser nå sterkt på å bygge opp vårt geomiljø, og vi har de siste årene ansatt både erfarne profiler med godt grep om markedet og faget, og dyktige juniorer med stor kapasitet til å lære.

Geofag, og geoteknikk spesielt, er svært etterspurt. Det at AFRY har et betydelig geofaglig miljø «inhouse» gjør at selskapet kan levere komplette rådgivningstjenester på tverrfaglige prosjekter innenfor infrastruktur.

 – For entreprenører i totalentrepriser betyr det at vi nå har blitt en heldekkende leverandør. En leverandør som både forstår risikoen som ligger i grunnen og som vet hvordan den skal håndteres for å redusere risikoen, sier Stein-Are Strand, seksjonsleder geoteknikk i AFRY.

Mulighet til å påvirke og drive utviklingen

AFRY etablert et nasjonalt geo-fagnettverk mellom kontorene i Oslo og Trondheim, samtidig som det er et tett samarbeid med AFRYs enda større geofaglige miljø i Sverige. I Trondheim har geomiljøet i løpet av det siste året vokst fra null til seks geoteknikere og ingeniørgeologer. Fokuset har vært å ansette medarbeidere med seniorkompetanse for å sikre at juniorer får den nødvendige faglig støtte i prosjekt. Flere nye medarbeidere er også på vei utover våren og sommeren.

Marie Songve, seksjonsleder Miljø- og ingeniørgeologi i AFRY, viser til at selskapets satsing på geofag er en av grunnen til at det er særlig spennende å jobbe med geofag i AFRY. – Utviklingen gjør at hver enkelt medarbeider får gode muligheter til å påvirke hvordan vi jobber, og hvilken retning vi tar. Det tror jeg også bidrar til et godt samhold, hvor felles mål og utvikling knytter oss sammen som en gjeng, sier hun.

Geo Trondheim
Geo-gjengen i Trondheim

Tverrfaglige prosjekter som konkurransefortrinn

Men hvilke prosjekter jobber egentlig geomiljøet på? AFRY har de siste årene vært involvert i flere tverrfaglige prosjekter:

  • E16 Hande-Øylo prosjektet, Staten vegvesens pilotprosjekt hvor AFRY samarbeider med Brødrene Dokken og Vegvesenet. Her har AFRY bistått i prosjekterings- og byggefasen med både geoteknikk og ingeniørgeologi.
  • E18 Langangen-Rugtvedt er også et prosjekt hvor alle tre geodisipliner har vært med i prosjekteringsfasen (på parsell 1 og 3), samt i reguleringsfasen (på parsell 2). Her har de brukt Geo Leapfrog for 3D-modellering, noe som er et utpekt satsningsområde.
  • Utvidelsen av Nexansfabrikken i Halden. Dette har vært et faglig utfordrende samarbeidsoppdrag. Alle tre geofag har vært involvert. Våre geoteknikere og ingeniørgeologer skal sikre at grunnen klarer påkjenningen fra det som vil bli Norges høyeste bygg på ca 140 m. Miljøgeologene skal også ivareta forurenset grunn og vann.
  • Tunnelinspeksjon: De siste fire årene har AFRY inspisert og tilstandsvurdert berg og bergsikring, og vann- og frostsikring i over 100 tunneler for Statens vegvesen i region midt, øst, vest og nord og for flere fylkeskommuner.

- Disse prosjektene gir et godt bilde på bredden av kompetansen til geomiljøet vårt. Vi er involvert i både rene geooppdrag og som en del av totalentrepriser innenfor bygg og samferdsel. Vi har en ambisjon om å fortsette å utvikle oss og være en attraktiv samarbeidspartner og ikke minst ønsker vi å tiltrekke oss enda flere dyktige medarbeidere, legger Strand til.

En sterk satsning for AFRY

Marie Næss, rekrutterer i AFRY, viser til at geofaget er på vei til å bli et faglig sterkt miljø i AFRY. Samtidig er de stadig er på jakt etter nye kolleger, og skal fremover ansette flere geoteknikere, miljøgeologer og ingeniørgeologer.

– I AFRY blir du en del av et faglig sterkt miljø med gode kolleger som bryr seg om hverandre. Geo-miljøet er en sterk satsning for AFRY, og som medarbeider blir du både sett, hørt og får drive mye av utviklingen, sier Næss.

Three AFRY employees photographed outdoors

Ledige stillinger

Vi ser alltid etter nye, modige mennesker som kan bli en del av vårt dedikerte og mangfoldige lag!

For mer informasjon om muligheter i AFRY ta kontakt med:

Marie Næss - Leder rekruttering og Talent Aquisition AFRY Norge

Marie Næss

Leder rekruttering og Talent Aquisition AFRY Norge