Gjerdrum prosjekt Gottlieb Paludan Architects Norge og AFRY

Gjerdrums videre veivalg – Scenarioprosess med Gottlieb Paludan Architects og Dietz Foresight

01/06/2021

Vårt datterselskap Gottlieb Paludan Architects (GPA) leder teamet som har fått i oppdrag å bistå Gjerdrum kommune i strategi – og scenarieprosessen som er satt i gang for å stake ut kursen videre etter rasulykken. 26 – 27. mai ble første samling i scenarieprosessen gjennomført på Kulturhuset i Gjerdrum.

Den 30. desember 2020 gikk det et kvikkleireskred i Gjerdrum som tok 10 menneskeliv. Mange hundre mennesker ble husløse, og flere omsorgsboliger og samfunnskritiske bygg ble ødelagt. Veganlegg og teknisk infrastruktur forsvant, eller ble skadet. Fremdeles er flere evakuert.

I lys av skredet har kommunen nå satt i gang med å stake ut kursen og se fremover, både med utgangspunkt i hendelsen, men også den fremtidige utviklingen av kommunen. Gjennom tre scenarieverksteder, med formannskap og inviterte innbyggere, skal det arbeides fram mulige scenarier som legger grunnlag for en overordnet strategi for Gjerdrum kommune.

Oppdraget innebærer:

  • Å forstå og tydeliggjøre veivalgene som Gjerdrum står overfor.
  • Å identifisere de overordnede prioriteringer som må til for å sikre en videre utvikling i Gjerdrum, som er gjennomtenkt og inspirerende, og som har oppslutning i befolkningen.

Innbyggerne i Gjerdrum blir invitert til å delta i det strategiske arbeidet, og over sommeren arrangeres det et ungdomsverksted og et stort innbyggerverksted.

- Dette er et av de mest meningsfulle oppdragene vi har fått, og det er faglig svært interessant prosjekt å arbeide med, sier prosjektleder Ellen Melander og fortsetter; Sammen med Jan Dietz, ekspert på scenario og mevirkningspaserte strategiprosesser fra Dietz Foresight, vil vi gjøre vårt ytterste for å legge til rette for at Gjerdrum får løftet blikket og tenkt noen «lange tanker» om bygda og kommunens framtid.”

I tillegg til Dietz Foresight, planarkitekter og prosessledere fra Gottlieb Paludan Architects, består prosjektteamet av planarkitekter fra NSW Arkitektur og spesialister innen infrastruktur og VA fra AFRY i Norge.

Gjerdrum prosjekt Gottlieb Paludan Architects Norge og AFRY
Fra venstre: Jan Dietz fra Dietz Foresight, Ellen Melander, prosjektleder fra GPA, Anders Østensen ordfører i Gjerdrum kommune, Margit Hermundsgård (GPA), Berit Adriansen Plansjef i Gjerdrum kommune og Miriam Slaatsveen Nazareno (GPA).

Du kan også være interessert i?