Amalie Daltveit AFRY

Hvorfor er det så viktig å lytte for å lykkes sammen?

25/11/2021

Å kunne faget sitt er viktig, men det alene er ikke nok. Nøkkelen til å lykkes sammen med andre ligger i relasjoner. Og noe av det viktigste (og kanskje vanskeligste) er å lytte.

Du tenker kanskje at å være en god lytter utelukkende handler om å høre på det andre sier. Dette er ikke nødvendigvis tilfellet. Å være en god lytter er nemlig så mye mer, og det er en viktig del av kommunikasjonen med andre, både privat, men også på jobb. Å lytte handler særlig om å tenke over hvordan vi bringer tanker og følelser inn i ulike dialoger. Vet du hva som kjennetegner en god aktiv lytter?

Undersøkelser viser at svikt i kommunikasjon utgjør en av de viktigste faktorene når det gjelder mangel på produktivitet og trivsel i organisasjoner, så dette er en viktig kompetanse å tilegne seg.

Ifølge Sissel Espe, direktør for kommunikasjon og marked, «kan du ikke ikke-kommunisere»! Hennes erfaring er at vi blir tolket - uansett hvordan vi oppfører oss og det er mange faktorer som påvirker vår kommunikasjon og dialog i hverdagen.

Alle kan bli bedre på kommunikasjon gjennom bevisstgjøring og å øve på teknikker. Aktiv lytting er en grunnleggende faktor i å bygge gode relasjoner.

Sissel Espe
Sissel Espe, direktør for kommunikasjon og marked

Hvordan bli en bedre lytter

Men hvorfor er aktiv lytting så viktig på jobb?

- Å lytte aktivt gjør at kommunikasjonen flyter lettere og samtaler blir mer effektive. Når du lytter aktivt til kollegaer og samtalepartnere er du i større grad til stede i hverandres tanker og følelser. Det er da den gode dialogen oppstår, noe som skaper nysgjerrighet og refleksjon. Dette åpner opp for at man sammen finne de gode løsningene, forteller Espe.

Espes fire tips for å bli bedre på aktiv lytting:

  • Hold øyekontakt
  • Avspeil følelsene som ligger bak samtale
  • Utdyp viktige poenger
  • Gjenta eller reformuler det som blir sagt

Dette sikrer du at du er «på» i samtalen. Det gjør det også enklere å utforske og stille oppfølgende spørsmål.

Sett ditt eget igjen på parkeringsplassen

For at de få til god aktiv lytting er det i tillegg tre ting du bør være huske på.

  • For det første må du være nysgjerrig på den du snakker med. Du må ønske å lære mer om personen, og det som formidles.
  • For det andre bør du stille åpne spørsmål fremfor lukkede spørsmål. En enkel huskeregel er å stille spørsmål som begynner på hva, hvorfor, hvordan og når. Dette sikrer flyt i samtalen, og hindrer ja/nei svar.
  • For det tredje må du sette ditt eget igjen på parkeringsplassen. Vi har alle lett for å komme med våre egne historier når noen forteller noe vi kan relatere til. I aktiv lytting skal du sette ditt eget igjen på parkeringsplassen, og holde fokus på den du snakker med.

Vi du vite mer? Ta deg tid til å se filmen under hvor Sissel Espe gir en gjennomgang av aktiv lytting.