Marte Nordhus Norway

Marte Nordhus fra AFRY er valgt inn i Tekna sitt hovedstyre!

18/06/2021
Tekna er den største masterforeningen i Norge, og organiserer over 88 000 medlemmer med mastergrad innen teknologi, realfag og naturvitenskap. Marte Nordhus , seksjonsleder i AFRY, er valgt inn som styremedlem i foreningens hovedstyre. – Det er spennende å jobbe for noe som er større enn meg selv, og på vegne av alle Teknas medlemmer i viktige saker som påvirker både dem og samfunnet generelt, sier hun.  

Tekna er en betydningsfull stemme i det grønne skiftet, og vegen mot et bærekraftig samfunn. – Medlemmene i foreningen utfører svært viktige oppgaver for samfunnet, og da er det avgjørende at vi kan stå samlet og være med på å forme beslutninger og retning i norsk offentlighet på bakgrunn av vitenskap og fakta, sier Marte. Hun har hovedsakelig spesialisert seg innen samferdsel og bærekraft, og håper å kunne bidra med denne kompetansen i hovedstyret. – I tillegg er det veldig dyktige folk både i Tekna og i hovedstyret, og jeg håper for min egen del å utvikle nettverket mitt og spesielt dra nytte av bærekraftsfokuset i Tekna, sier hun.  

Skal følge opp og ivareta medlemmers interesser

Før Marte ble valgt inn i hovedstyret var hun en del av sektorstyret i Tekna Stat. Tekna Stat har et særlig ansvar for å ivareta økonomiske og sosiale rettigheter og spesielle profesjonsinteresser for medlemmer i statlig sektor.  

Hovedstyret har imidlertid ansvar for å følge opp Tekna sin politikk de neste to årene før det er nytt representantskapsmøte. – Vi kommer nok til å følge opp våre medlemmers interesser i omstillinger, lovverk og endringer i samfunnet som vi mener påvirker våre medlemmer, og vi vil være aktive i høringer og politiske debatter, sier Marte.

Tekna blir ofte inkludert i politiske prosesser knyttet til teknologiske og vitenskapelige spørsmål og debatter. Marte viser til at medlemmers kunnskap er viktig i denne sammenheng. - Det er jo vi som organiserer rakettforskerne som vi liker å si, sier hun humoristisk.  

Vi ønsker Marte lykke til i hovedstyret i Tekna!

Marte Nordhus Norway
Marte Nordhus, prosjektleder i AFRY