Programming display on computer

MES-systemet Dragon Crushing bidrar til en smidigere produksjon i Elkems smelteverk

Elkem er en av verdens ledende produsenter av metaller og materialer. For å gjøre det enklere å holde oversikt over alle materialene i bevegelse i deres smelteverker utviklet Elkem, i tett samarbeid med AFRY, et skreddersydd MES-system kalt Dragon Crushing. Systemet bidrar til å digitalisere og systematisere data som igjen legger til rette for en mer effektiv og bærekraftig produksjon.

Dragon Crushing er Elkems Manufacturing Execution System (MES), som håndterer materialbeholdning, oppfølgning av produksjonsordrer, analyser og registrering av hendelser i knuse-, sikte- og pakkeavsnittet i deres smelteverk. Systemet er med på å standardisere produksjonsoppfølgingen og rapporteringen på tvers av alle verkene, og samler informasjon og oppgaver i ett system.

- Dragon Crushing er tett integrert mot bla. pakke- og knuseanleggets styresystemer, i tillegg til LIMS (Laboratory Information Management System) og ERP (Enterprise Resource Planning). På denne måten samles oppgaver som tradisjonelt sett har blitt utført i andre systemer og av ulike personer i ett og samme system. Dette øker kvaliteten og sporbarheten til de ferdige produktene, og man kan enkelt identifisere årsaken dersom en feil oppstår, sier Joachim Laursen-Leite, Senior Engineer Industrial IT, Prosessindustri i AFRY i Norge.

Picture of the AFRY team, gathered around a big screen working on dragon crushing
Fra venstre: Joachim Laursen-Leite, Ole Petter Drangsholt og Frederic Camacho i AFRY

Store ambisjoner om videre implementering

Dragon Chrushing benyttes per i dag på tre av Elkems smelteverk, lokalisert i Rana, Thamshavn og på Island. Ambisjonen er at flere verk globalt skal over på systemet.

- Fordi ingen smelteverk er like, så er det viktig at systemet er fleksibelt og konfigurerbart. Dragon Crushing er derfor designet modulært og er konfigurerbart i henhold til hvert verk, både når det gjelder aktivering av funksjonsmoduler og språk, forteller Laursen-Leite.

Ettersom det samme datagrunnlaget benyttes for å sammenlikne de ulike verkene, blir det mulig å lage rapporter som viser hvilke utnyttelsesgrader og produksjonshastigheter et knuseanlegg har på tvers av lokasjoner.

Jobber tett med Elkem

AFRY sitt kjerneteam som står for utviklingen av Dragon Crushing har nøkkelkompetanse på Elkems kontroll- og ERP-system, og kjenner domenet svært godt.

- Kompetansen vi besitter, har utviklet seg gjennom flere tiår med tett samarbeid med Elkem. Det gjør oss i stand til å foreslå løsninger som er meget treffsikre og reduserer antallet utviklingsiterasjoner betraktelig, sier Laursen-Leite.

I tett dialog med Elkem utvikler teamet systemet deres kontinuerlig, foreslår endringer ut fra behov og bistår dersom det skulle oppstå noe feil.

- Måten vi har kjørt prosessene på har vært helt avgjørende for Dragon Crushing sin suksess. Elkems involvering i prosjektet har skapt et godt samarbeidsklima og vært svært viktig i utviklingen. Dette kommer særlig til syne når det gjelder utviklingshastigheten på de funksjonelle egenskapene til systemet, samt hvordan utviklingen drives effektivt og målrettet fremover, avslutter han.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Håvard Arvesen - Direktør Process Industries i Norge

Håvard Arvesen

Direktør Process Industries i Norge

Kontakt Håvard Arvesen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.