Dyresykehuset

NMBU fornyer tilliten til AFRY

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) er Norges ledende forsknings- og studiested for bioproduksjon, miljø og landskap. I løpet av de siste fire årene har AFRY ved Digital Solutions samarbeidet med NMBU på en rekke IT-prosjekter. Nå har AFRY vunnet en ny 4-års avtale med universitetet om rådgivingstjenester for IKT-behov og -infrastruktur. – Vi er selvsagt glade for å ha vunnet denne kontrakten, men det gleder ekstra at vi får fornyet tillit, sier Jon Hølland, direktør i Digital Solutions i AFRY.

I år flytter NMBU Veterinærhøgskolen fra Adamstuen til Ås, der mer enn 30 bygninger er revet for å få plass til et nytt forskings- og undervisningsbygg for veterinærfaget. Bygget blir over 60 000 kvadratmeter med vel 2450 rom. I tillegg til tradisjonelle undervisingsareal og kontorer, skal bygget blant annet inneholde et laboratorium, dyrestaller og universitetssjukehus for dyr. Smittevernhensyn setter også krav til avanserte byggetekniske løsninger og teknologi. Se filmen om det nye veterinærinstituttet.

- En av NMBU sine virkelig spennende utfordringer nå er å overta og drifte en teknisk kompleks Veterinærbygning, med laboratorier, medisinskteknisk utstyr, byggtekniske systemer og IKT infrastruktur, sier Harald Nitavskis, avdelingsleder Digital Eiendomsforvaltning ved NMBU.  

Det er også store mengder dokumentasjon som skal migreres, bl a er det ca 85.000 dokumentasjonskrav knyttet til bygg og utstyr som skal overføres og tas i bruk i NMBU sine egne systemer.

- I NMBUs strategi er det nedfelt at den digitale utviklingen skal gi miljøvennlig og bærekraftig ressursutnyttelse ved hele NMBU og integreringen av den nye Veterinærbygningen bl a i NMBU Smart Campus er et viktig bidrag til dette, forteller Nitavskis.

Martin Vedeler, senior konsulent i AFRY, fremhever at NMBU er en spennende kunde å jobbe med fordi oppdragene er høyteknologiske og svært komplekse: – NMBU opererer i skjæringspunktet mellom forskning, opplæring og behandling med «pasienter» fra mus til hest. Deres behov er mer komplekse enn de mest moderne sykehus.

Endoskopiundersøkelser av hest
Endoskopiundersøkelser av hest. Photo: Camilla Wiik Gjerdrum/NMBU

Kombinasjon av spisskompetanser gir de beste løsningene

I den nye rammeavtalen med NMBU er det ikke definert konkrete begrensninger for oppdragstypen. Det betyr at AFRY vil få mulighet til å levere et bredt spekter av tjenester. Martin viser eksempelvis til at rammeavtalen innebærer å bistå NMBU med å finne løsninger innen veterinærfag, eiendomsforvaltning og drift, og løsninger rettet mot forskning og opplæring. Av den grunn vil oppdragene inkludere alt fra strategisk rådgivning om digitalisering, til bistand om anskaffelser og systeminnføring.

Martin peker også på at ambisjonen med den nye avtalen er å kombinere en rekke av AFRYs kompetanser: – Vi tror at en kombinasjon av spisskompetanser gir de beste løsningene. Godt samarbeid på tvers av fagområder sikrer en optimalisering av prosessene slik at hverdagen for brukerne blir enklere og bedre.

For mer informasjon ta kontakt med:

Jon Hølland - Director Digital Solutions

Jon Hølland

Direktør Digital Solutions

Kontakt Jon Hølland

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.