Sofienberg skole solceller

Nytt solcelleanlegg på Sofienberg ungdomsskole gir både økonomiske og miljømessige gevinster

03/12/2021

Bygg- og anleggsbransjen står for en stor andel av klimagassutslipp på verdensbasis. Gjenbruk av materialer og bygg er et viktig tiltak for å redusere forbruket i bransjen. På Sofienberg ungdomsskole i Oslo har Oslobygg KF valgt å rehabilitere det eksisterende skolebygget fremfor å bygge nytt og med ombruk av en del materialer. Målet er å skape et mer bærekraftig og miljøvennlig bygg. For å nå målet er det også montert solcellepanel på både fasade og tak.

AFRY har prosjektert solcelleanlegget på oppdrag fra Zolw, som er et norsk kompetanseselskap innen solenergi. Zolw har levert løsningsforslag til Apollotech for hele solcelleanlegget, og hatt leveransen for takanlegget. – Det er alltid gøy med nye og innovative prosjekter. Å ha med AFRY i dette prosjektet har betydd en kompetanseheving, og en trygghet om at alt blir gjort på en skikkelig måte. AFRY har vært en god sparringspartner underveis, sier Frode Lindmo, daglig leder, Zolw.

I tillegg har Apollotech levert fasadeveggen med integrerte solceller. Til sammen skal solcelleanlegget på Sofienberg skole dekke cirka 430 kvadratmeter, og produsere rundt 40 megawattimer årlig.

Sofienberg skole fasade solcellepanel
Bygningsintegrert solcellevegg.

Stort potensiale blant offentlige bygg

Wenche Fadnes, fagansvarlig for solceller og energilagring i AFRY i Norge, synes det er flott at Oslobygg KF som eier, forvalter og drifter Sofienberg ungdomsskole, har valgt å rehabilitere det eksisterende skolebygget fremfor at det bygges nytt.

 – Vanligvis vil rehabilitering gi mindre klimagassutslipp enn ved nybygg, da materialer som representerer høyest utslipp som stål og betong, gjenbrukes. På Sofienberg ungdomsskole er det også montert solceller på fasaden. Solcellene erstatter andre byggematerialer, i tillegg til at de produserer strøm, forteller hun.

Sofienberg skole solceller på taket
Solcellepaneler dekker hele taket.

Både økonomiske og miljømessige gevinster

Det er et stort potensial blant offentlige bygg når det kommer til å satse på solcelleanlegg. Inntjeningstiden begynner å bli akseptabel, samtidig som utviklingen innen solceller de siste årene har vært enorm.

- I sentrumsnære områder hvor grønne og blå tak brukes for å håndtere overvann kan man ha slike løsninger i samspill med et solcelleanlegg. Vi ser også at det er økende behov for kjøling på sommerstid, og her kan solcelleanlegg være med å redusere effekttoppene som kjølemaskinene genererer, sier Fadnes.

Ifølge Fadnes er det flere gevinster ved å installere solcelleanlegg. – For det første har du det økonomiske aspektet ved å redusere strømforbruket fra nettet. Hvis du i tillegg har mulighet til å lagre solenergien kan man bruke strømmen når man har behov for det, sier hun. For det andre har du de miljømessige besparelsene ved installasjon av solcelleanlegg. – Solenergi er en av de mest bærekraftige og tilgjengelige energikildene vi har. Et bygg med solceller er et kraftverk som produserer ren og kortreist energi, forteller hun videre.

På Sofienberg ungdomsskole i Oslo vil de nye solcelleanleggene på tak og fasader produsere energi til oppvarming. I tillegg skal fasaden i seg selv også holde passivhus-standard. Det er også valgt ombruk av for eksempel el-kanaler og radiatorer som er av nyere dato.

Satser på solceller og energilagring

AFRY har satset på solceller og energilagring over tid og jobber blant annet med forstudier, detaljprosjektering og andre tekniske rådgivningstjenester.

– Vår kompetanse på solceller springer ut ifra ingeniører med elektrobakgrunn. Det gjør at vi kjenner forskriftene ut og inn, og ikke minst de elektrotekniske spesifikasjonene. Kunden får dermed god dokumentasjon om anlegget som er viktig for sikkerhet, drift og vedlikehold, sier Wenche Fadnes som er fagansvarlig for solceller og energilagring i AFRY i Norge.

AFRY har et stort internasjonalt fagmiljø innen solceller og energiladning med bred kompetanse på området.

Aktører som er involvert i rehabiliteringen

  • Byggherre: Oslobygg KF
  • Arkitekt: Ola Roald arkitekter
  • Prosjekterende: Multiconsult
  • Generalentreprenør: KF Entreprenør
  • Solcelleanlegg: Apollotech, Zolw og AFRY
Sofienbergskole