Grenlandsbrua Bro Norge

Rådgivende ingeniører bør ta mer plass

15/12/2020

Erfaringer viser at det bidrar til å løfte prosjektet. Det er mye læring å hente fra Best Value Procurement (BVP) prosessen for å utvikle mer verdiskapende og bærekraftige løsninger.

Påstanden kommer fra Marimette Rynning som er tilbudssjef i AFRY. Hun hadde en nøkkelrolle i sluttinnspurten av tilbudsarbeidet på E18 Landgangen – Rugtvedt som entreprenøren Eiffage vant og hvor de har valgt AFRY som samarbeidspartner. Rynning er BVP sertifisert og kommer fra Hæhre Entreprenør AS hvor hun har bred erfaring med BVP fra en entreprenør sitt ståsted.

Best Value Procurement, BVP, er en anskaffelsesprosess som først og fremst er benyttet av Nye Veier i Norge. Det er en verdibasert metode der hensikten er å finne et team med den beste kombinerte ekspertisen til å utføre et bestemt oppdrag. Nylig gikk Statens Vegvesen ut med at de også vil teste BVP.

- Det er mange debatter om makspris for tiden. Gitt at den er riktig satt gir BVP muligheten til å skape enda mer verdi for byggherren og samfunnet. Her bør vi rådgivende ingeniører være mer fremoverlente, sier Anton Husøy, direktør Transportation i AFRY.

Favoriserer de som tenker nytt

BVP er en metode som favoriserer de som er offensive og tenker nytt. Tilbyderne får uttelling for den innsatsen de legger i hvordan de vil utvikle prosjektet for å bidra til å skape merverdi, både for prosjektet og for samfunnet. Fremfor å være en konkurranse om pris er det en konkurranse som handler det om å tilby gode, nyskapende og bærekraftige løsninger.

Rynning mener at de rådgivende, med sin faglige dybdeerfaring og tverrfaglige kompetanse, er en ressurs som i større grad bør utnyttes til å identifisere nye ideer og muligheter.

Hun bruker E18 Langangen – Rugtvedt som eksempel:

- Eiffage er en kompetent og erfaren entreprenør. Å vinne en slik konkurranse krever stor innsats, innsikt og utholdenhet over tid og ikke minst godt lagspill. Vi som rådgivere tok en aktiv rolle og var med på å løfte totalkonseptet til en konkurransedyktig løsning, forklarer Rynning.

Samhandling skaper det beste laget

Med den tilspissede konkurransesituasjonen i markedet er forberedelser og samkjøring blitt enda viktigere. Det handler om å sette sammen komplementære team som spiller hverandre gode og skaper synergier i prosjektene. Det er kjernen i BVP.

- Da jeg satt på entreprenørsiden var de mest vellykkede prosjektene de hvor vi klarte å få til et godt samspill med de rådgivende der tillit står helt sentralt, sier Rynning.

Et annet eksempel, som har basert seg på aktivt og tidlig samspill, er prosjektet «E16 Hande – Øylo» for Statens Vegvesen, som nå danner grunnlaget for «Valdresmodellen».

- Her var vi tre likeverdige partnere helt fra starten, Statens Vegvesen, Brødrene Dokken og AFRY – og resultatet har gitt samfunnet mye ny og utbedret vei for pengene, sier Husøy.

Overføringsverdi til andre prosjekter

Rynning mener også at metoden har en overføringsverdi til andre prosjekter. Erfaringen viser at presisjonsnivået på løsningsbeskrivelsen blir betydelig bedre.

- Det å bruke BVP-metoden i andre tilbud gjør at man blir presis når man formulerer hva man kan tilby. Det handler om å trekke sammenhenger, bruke erfaringen aktivt og formulere presist hvordan prosjektet kan skape mer verdi både for kunden og samfunnet, avslutter Rynning.

Søker flere dyktige lagspillere

Med E18 Landgangen – Rugtvedt er det mange komplekse oppgaver som skal løses og AFRY ser etter nye kollegaer som har lyst til å bryne seg på disse utfordringene. Ledige stillinger blir lagt ut fortløpende her.

- Vi i AFRY er opptatt av at du som vil være med på laget må være god på tverrfaglig samhandling og ha interesse for å utvikle bærekraftige løsninger. Snakker du i tillegg fransk er det en ekstra bonus, s

Man and Woman beside power plant in Stockholm

Ledige stillinger

Vi ser alltid etter nye, modige mennesker som kan bli en del av vårt dedikerte og mangfoldige lag