Infra-Buildings, Oslo - office

Sissel Espe skal lede Buildings i AFRY

Sissel Espe tiltrer i rollen som direktør for Buildings i AFRY i Norge. Med sine 140 medarbeidere bistår forretningsområdet med rådgivning innen fagområdene konstruksjon, VVS, elektro, miljø og brann.

Espe er en erfaren leder og har hatt flere lederroller i AFRY de siste syv årene. Hun kommer fra stillingen som direktør for forretningsstøtte, strategi og forretningsutvikling og har også vært kommunikasjon- og markedsdirektør i selskapet. Tidligere har hun også vært administrerende direktør for advokatfirmaet Haavind i tolv år og seniorrådgiver i Visindi, som er Norges største selskap innen lederutvelgelse og styrerekruttering.

Sissel Espe
Sissel Espe, direktør for Buildings i AFRY i Norge

Espe kjenner både selskapet og bransjen godt og har vært fungerende leder for Buildings siden årsskiftet. Med kontorer i Oslo, Lillestrøm, Sandefjord, Stavanger, Bergen og Trondheim, har Buidlings en bred portefølje av oppdrag for både private og offentlige aktører innen industri, infrastruktur, næringseiendom, bolig og ulike formålsbygg.

Ifølge Espe er Buildings, som resten av bransjen, inne i en krevende periode med et utfordrende marked med mye stopp og utsettelser i prosjekter.

- For å håndtere markedet og den økte konkurransen har det vært helt nødvendig å legge mer innsats i arbeidet med salg, kunder og forbedringsprosjekter. Jeg er glad for å se at status etter første halvår viser at vi hever oss sammenlignet med fjoråret. Vi skal fortsette å utvikle og løfte i fellesskap – det er inspirerende å se hva vi får til når vi samler all kraft mot felles mål, sier Espe.

Christopher Klepsland
Christopher Klepsland, administrerende direktør for AFRY Group Norway

Administrerende direktør for AFRY Group Norway, Christopher Klepsland, er trygg på at Espe blir en god leder for Buildings.

- Sissel er en leder som arbeider målrettet og bygger sterke lag. Hun har fungert i rollen en stund, og vært en sterk drivkraft bak utvikling av organisasjonen, med synlige resultater. Vi har jobbet sammen i en årrekke og jeg har full tillit til at hun vil levere det som må til sammen med resten av laget i Buildings, sier Klepsland.

For mer informasjon om våre tjenester, ta kontakt med:

Sissel Helen Espe  - Direktør Buildings

Sissel Helen Espe

Direktør Buildings

Kontakt Sissel Helen Espe

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.