schmidt melbye pierre

Skal bidra til å løfte AFRYs bærekraftsarbeid

Pierre Schmidt-Melbye starter som fagleder for bærekraft innen samferdsel i AFRY. Han ser frem til å jobbe aktivt med kompetanseheving og være med på å løfte bransjen inn i en mer bærekraftig fremtid.

Schmidt-Melbye kommer fra stillingen som forskningssjef ved avdeling for infrastruktur i SINTEF. Han har tidligere prosjektert bruer, vært prosjekteringsleder for samferdselsprosjekter, samt vært avdelingsleder for Transportation i AFRY.

– Jeg har valgt å komme tilbake til AFRY fordi jeg ønsker å komme «nærmere spaden» igjen. I AFRY er det en rekke spennende muligheter, hvor man kan gjøre en forskjell. I tillegg er det et svært godt arbeidsmiljø, hvor man får jobbe sammen med dyktige kollegaer, sier Schmidt-Melbye.

I rollen som fagleder for bærekraft ønsker Schmidt-Melbye å i større grad integrere bærekraftstankegangen inn i arbeidsmetoder og prosjektgjennomføring. Han vil at AFRY, på alle nivåer i prosjekter, skal identifisere de beste løsningene sett ut fra et bærekraftsperspektiv, og fremheve disse inn mot kunder og partnere. – Jeg ønsker også at AFRY skal føre an i å utfordre samarbeidspartnere og bransjen til å tenke og handle bærekraftig innenfor vårt mulighetsrom, fortsetter han.

schmidt melbye pierre
Pierre Schmidt-Melbye, fagleder for bærekraft innen samferdsel i AFRY

Konkrete og lønnsomme løsninger

– Vi synes særlig det var viktig å finne en person som kjenner til AFRY sine arbeidsprosesser. Det er også alltid hyggelig når noen som har fått prøvd seg utenfor AFRY vil komme tilbake, og tar med seg ny erfaring og kunnskap, sier Anton Husøy, Direktør Transportation i AFRY i Norge.

Husøy beskriver Pierre som svært innsiktsfull, kunnskapsrik, strukturert og en med godt humør.

– Vår målsetning innen bærekraft er å vise at AFRY får frem de beste og mest effektfulle bærekraftsløsningene, og at disse er lønnsomme. Løsningene skal være konkrete og de skal kunne gjennomføres – ikke bare være målsetninger, overordnede ambisjoner og vakre plansjer. Dette er noe Pierre vil bidra til i sin nye rolle, fortsetter Husøy.

Dette er en tilnærming selskapet tar med seg inn i prosjektene sine. Bare den siste uken har AFRY blitt prekvalifisert til både E6 Storhove – Øyer og E18 Fornebukrysset – Strand - to prosjekter som stiller strenge og høye krav til bærekraft.

Anton Husøy
Anton Husøy, Direktør Transportation i AFRY i Norge

Utfordringer og muligheter forbundet med bærekraftige løsninger

Samtidig er Husøy klar over hvilke utfordringer og muligheter bransjen står ovenfor når det kommer til bærekraft.

– Vår viktigste utfordring blir å begrense avtrykket og inngrepet i naturen i prosjekter. Samtidig ser vi at nye og mer miljøvennlige materialvalg begynner å utvikles, samt at ny teknologi understøtter fokuset på bærekraft. Her er det viktig å forstå hvordan dette både påvirker, og kan forbedre byggeprosessene. Gjenbruk og ombruk av materialer er også noe som det i større grad er på agendaen, forteller Husøy.

Schmidt-Melbye ser også særlig det gjeldende regelverket som en utfordring for å fremme bærekraftsperspektivet i enda større grad.

- Vi som rådgivere har en unik og til dels krevende posisjon. Det er bransjens forventning at vi har kunnskap om bærekraftige løsninger, samtidig som vi har regelverk som ikke alltid støtter oppunder disse. Her må vi bidra med kunnskap og kompetanse slik at de beste beslutningene fattes, avslutter Schmidt-Melbye.