OsloMet

Skapte engasjement på OsloMet

AFRY har samarbeidet med OsloMet over en lengre tid. Denne høsten holder Sivert Denneche i AFRY en serie gjesteforelesninger om overvannshåndtering i urbane strøk.

OsloMet ønsker å trekke næringslivet enda tettere til seg for å gjøre ingeniørstudiene mer relevante for studentene.

- OsloMet har som ambisjon å være en møteplass for utvikling og interaksjon mellom akademia og næringsliv. Vi skal utdanne de mest attraktive ingeniører- og sivilingeniører, forteller Hallgrim Hjelmbrekke, Instituttleder for bygg- og energiteknikk ved OsloMet.

Sivert på OsloMet

OsloMet etablerer nå samarbeidsavtaler med viktige aktører i næringsliv og offentlig forvaltning. Hjelmbrekke forteller at samarbeidet kan tas ut i form av praksisplasser, gjesteforelesninger, veiledning eller erfaringsutveksling for å tilpasse studier til fremtidige behov: - Basert på tilbakemeldinger vet vi at dialog med og innsikt fra eksperter i næringslivet øker forståelsen og motivasjonen i krevende fag.

- Dette var noe jeg savnet da jeg gikk her

For næringslivet gir det en mulighet å bli kjent med studentene og aller viktigst forberede de på arbeidslivet etter studiene ved å gi relevant innsikt i jobbhverdagen. Det gjør studentene både mer forberedt på arbeidslivet og mer attraktive som arbeidssøkere.

- Jeg savnet en mer praktisk tilnærming da jeg selv gikk her. Det var ofte tungt teoretisk og jeg var nok ikke helt forberedt på hva som ville møte meg når jeg kom ut i arbeidslivet. Jeg tror at vi i næringslivet er gode til å trekke ut essensen om hva studentene vil møte i arbeidslivet og hva det er viktig å ha fokus på - også kan vi gjøre teorioppgavene mer relevante, sier Sivert som er seksjonsleder VA når han ikke gjesteforeleser på OsloMet.

AFRY har samarbeidet med OsloMet over en lengre tid, blant annet om «jenter og teknologi» og praksisplasser for ingeniører med flyktningbakgrunn som tar kompletterende utdannelse.

Livslang læring

I tillegg til å koble studenter og næringsliv sammen, ønsker OsloMet å etablere egne nettverk for samarbeidspartnere innen bransjerelatert forskning og tilby relevante etter- og videreutdanningskurs for næringslivet.

- Det vil igjen føre til at OsloMet blir et mer attraktivt universitetsvalg for videreutdanning samtidig som vi kan spisse studiene etter faktisk behov sammen med næringslivet, avslutter Hjelmbrekke