Image of inside the tunnel with a colourful sculpture in the middle

Snart åpner Fyllingsdalstunnelen i Bergen

Fyllingsdalstunnelen er 3 kilometer lang, og blir verdens lengste helårs gang - og sykkeltunnel. Tunnelen bidrar til å knytte to bydeler tettere sammen og er et viktig bidrag til folkehelsen for innbyggerne i Bergen. Våre lysdesignere i Light Bureau har bidratt tungt inn i prosjektet, med både lysdesign, teknisk tunnelbelysning, lysprogrammering og grafikk.

Tunnelen knytter bydelene Fyllingsdalen og Mindemyren tettere sammen, og er en del av bybaneprosjektet til Fyllingsdalen. Den var opprinnelig tenkt som en rømningstunnel for den parallelle bybanetunnelen, men prosjektet foreslo å utvide den til en gang- og sykkeltunnel. Dette gir kortere reisevei, fremmer folkehelsen og gir innbyggerne mulighet til å velge grønnere reisevaner. Den 15. april åpner tunnelen.

Tunnelen er spesielt tilrettelagt med virkemidler som lys, farger og grafikk for at den skal oppleves som attraktiv å bruke og gi en trygghetsfølelse for gående og syklende.

- Vi er et stort team fra Light Bureau som har vært involvert i prosjektet, og jeg er stolt av tilliten vi har fått innenfor lysdesign. Jeg opplever også at vi har utvidet forståelsen av hva lysdesignere kan tilføre av kvaliteter, sier Thea Collett, som har vært Light Bureaus prosjektleder for Fyllingsdalstunnelen.

Fargesettingen i tunnelen går fra «den blå Mindemyren» til «den grønne dalen», med varme farger, rødt og oransje, i midten av tunnelen. Grafikken på veggene gir supplerende informasjon om avstander og retning. En større senterlysning midt i tunnelen gir et tydelig signal på at man er halvveis.

- For å gjøre reiseopplevelsen gjennom tunnelen bedre, har vi brukt hele fargesirkelen. Det gir variasjon og det blir lettere å kjenne seg igjen. I tillegg til å bistå med lysdesign, har jeg fått være penneførende grafisk designer på alle veggmotivene som er malt i tunnelen. Vi har også designet skulpturen som står i midten av tunnelen, som jeg er utrolig begeistret over, sier Thea.

Collage of the the colorful sculpture in the tunnel
I midten av tunnelen kommer du til «regnbuetreet», designet av Light Bureau.

Utfordrende og lærerikt

I dag finnes det ingen norske eller internasjonale standarder for hvordan man skal utforme belysningen i en gang- og sykkeltunnel, noe som har bydd på både utfordringer og muligheter i prosjektet.

- Arbeidet med en standard er underveis, men foreløpig finnes det ikke mange referanseprosjekter å se til. Og nå er det ikke alltid slik at man må følge en standard, men i dette tilfellet sto vi på mer bar bakke enn det vi er vant til. Det har vært både utfordrende og lærerikt og da er det ekstra gøy at tilbakemeldingene er så positive, forteller Thea.

Portait image of Thea Collett in the tunnel
Foto: NRK Vestland

Involvert i store deler av bybaneprosjektet

Light Bureau har også vært involvert i hele linje 2-prosjektet på bybanen, som åpnet november 2022. Her jobbet de sammen med arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, entreprenører og byggherre på utformingen av en rekke holdeplasser og byrom i Bergen.

Som en del av prosjektet jobbet de blant annet med belysning for bybanens første underjordiske holdeplass som ligger ca. 40 meter under bakken, ved Haukeland universitetssjukehus.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Thea Collett - Section Manager, Light Bureau, Oslo

Thea Collett

Section Manager, Light Bureau, Oslo

Kontakt Thea Collett

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.