Working on the solar cell panel

Tok med seg rådgiverkompetanse på feltoppdrag i Senegal

­­Fredrik Pettersen jobber til daglig som rådgiver i AFRY Management Consulting. På nyåret byttet han ut arbeidshverdagen hjemme i Oslo med et fire ukers feltopphold i Senegal med Ingeniører Uten Grenser. Her var han med på å installere et solcelleanlegg til en plastgjenvinningsfabrikk i landsbyen Niafrang.

Niafrang er en liten landsby helt sør i Senegal som ligger kun få kilometer i luftlinje fra stranda. Der og ellers langs Senegals 750 km lange strandlinje mot Atlanterhavet, flyter det daglig mengder av plastsøppel i land. Uten avfallshåndteringsløsninger fra kommunen og regionens side, blir det mye søppel også fra land. Avfallet skaper store problemer både for natur, mennesker og klima.

Formålet med plastgjenvinningsfabrikken er å skape sirkulære løsninger for plastavfallet i området, som gagner både lokalbefolkningen og miljøet.

- Bortsett fra den åpenbare motivasjonen for humanitært ingeniørarbeid og å jobbe med plast- og energiutforinger i utviklingsland, så ble jeg med i dette prosjektet fordi jeg synes det virket som en spennende idé og jeg følte at min kompetanseprofil var en god match for utfordringene i prosjektet, sier Fredrik som til daglig jobber med et bredt spekter av energi-relaterte prosjekter innen blant annet markedsanalyse, strategi og transaksjoner i AFRY Management Consulting.

People in front of the solar cell system
Fredrik sammen med lokal elektriker og sveiser.
Fra venstre: Fredrik, Bouba og Abdullah

Solcelleanlegg løser miljøutfordringer

Med dagens utstyr har fabrikken hatt flere testproduksjoner med belegningsstein laget av smeltet plast og sand. En av de store utfordringene knyttet til produksjonen er at det er dårlig tilgang og kvalitet på eksisterende infrastruktur for strøm i området. Dette gjorde at flere løsninger ble vurdert da Fredrik og resten av det frivillige ingeniørteamet startet arbeidet med å prosjektere en oppskalering av gjenvinningsfabrikken.

- Smelting av plast over bål er lite egnet i et land hvor avskoging som fører til ørkenspredning er en av de største miljøutfordringene. Per i dag foregår smeltingen ved bruk av gass, noe som er dyrt og utsatt for prisendringer. Eventuell tilknytning til det statlige strømnettet er også dyrt og ville gitt svært uforutsigbare leveranser, i tillegg til at det i all hovedsak baserer seg på fossil energi, forteller han.

Image collection. Fredrik in front of the pace stones in first picture. In the second picture Fredrika and a collegue is working on the solar cell.
Bilde til venstre: Belegningsstein laget av smeltet plast og sand. Her lagt utenfor huset til første kunder. Bilde til høyre: To strenger kobles i parallell for å gi riktig spenning.

Hjemme fra Norge prosjekterte og designet Fredrik derfor et solcelleanlegg for å skaffe strøm til de planlagte maskinene for oppskaleringen av fabrikken.

- Det startet ganske smått med en mulighetsstudie, og så ballet det på seg etter hvert som vi fikk troen på at dette er et gjennomførbart konsept. Jeg har vært med på prosjektet i snart to år nå, helt fra tidligfase konseptstudie, til prosjektering, finansiering og gjennomføring/oppfølging.

Bærekraftig økonomi i sentrum

Fredrik er svært engasjert i bærekraftig drift. Hans daglige arbeid innen energi og miljø i AFRY Management Consulting og erfaring med forretningsutvikling og rådgivning kom også godt med i prosjektet.

Collage of the work with the solar cell system and finished result
Bilde til venstre: Tester spenningen på anlegget sammen med lokal elektriker:
Bilde i midten: Kobler sammen solcellepanler i serie.
Bilde til høyre: Fornøyd etter å ha gjort ferdig installasjonen.

- I et område hvor plast skaper så store problemer og hvor det omtrent ikke eksisterer arbeidsplasser, så er fokus på bærekraftig økonomi alfa omega. Jeg har fått brynet meg på en rekke faglige og ikke-faglige utfordringer, i tillegg til å få jobbe hands-on ingeniørfaglig i en helt annet kontekst enn på kontoret hjemme. Det har vært og er veldig lærerikt og givende å være med på dette prosjektet, avslutter Fredrik.

Denne artikkelen er skrevet med bakgrunn i Ingeniører Uten Grensers dekning av prosjektet. Les mer om prosjektet og Ingeniører Uten Grensers arbeid i Senegal i denne artikkelen.