Oversiktsbilde av Tunna Bru

Tunna bru forbedrer trafikksikkerheten og reduserer miljøpåvirkningen

Tekniske og bærekraftige løsninger som går hånd i hånd

Tunna bru-prosjektet, som forbedrer hovedveien RV3 mellom Trøndelag og Østlandet, er et godt eksempel på hvordan tekniske og bærekraftige løsninger kan gå hånd i hånd. AFRY er engasjert i prosjektet som prosjekterende rådgiver for hovedentreprenør Johs. J. Syltern.

Tunna bru-prosjektet er lokalisert nord for Tynset og innebærer en omfattende oppgradering av den tre km lange veistrekningen. Dette inkluderer bygging av to nye broer, en parkeringsplass med busslomme, og tilrettelegging av skogsveier.

- Vi erstatter en eldre og sårbar bru med en helt ny og robust konstruksjon, som er prosjektert for å vare i 100 år. Prosjektet gir også en bedre og mer trafikksikker vei, noe som er spesielt viktig med tanke på den store andelen tungtransport som går langs veien, sier Roar Hugudal, sivilingeniør samferdselskonstruksjoner i AFRY.

Fra trebru til samvirkebru midt i prosjekteringsfasen

Roar forteller at Tunna bru opprinnelig ble prosjektert som en trebru, men som følger av kollapsen av Tretten bru i 2022 måtte prosjektet omstille seg og endre brudesign midt i prosjekteringsfasen. Dette krevde rask omstilling og tett samarbeid mellom alle involverte parter.

Stine og Roar AFRY i Norge
Stine Fossbakken og Roar Hugudal, sivilingeniører samferdselskonstruksjoner i AFRY

- Det var stor vilje fra alle involverte for å finne en ny løsning. Både byggherre, entreprenører og oss rådgivende ingeniører slo hodene sammen for å komme opp med et alternativt konsept. Vi valgte å bygge en samvirkebru. Det var det beste alternativet både med hensyn til brulokasjonen, byggetid og HMS for entreprenøren, forteller Roar.

Samvirkebru er en konstruksjon med tverrsnitt satt sammen av deler av betong eller av betong og stål. De to ulike byggematerialene virker sammen med hensikt å ivareta påvirkningen som konstruksjonen blir utsatt for.

Fokus på å redusere miljøpåvirkningen

Bærekraft har også vært sentralt i gjennomføringen av prosjektet: - Sammen med Syltern har vi gjennomført mange optimaliseringer for å redusere miljøpåvirkningen, inkludert effektiv massehåndtering, redusert drivstofforbruk og bruk av lavkarbonbetong, forteller Roar.

Det ble i tillegg valgt å anvende rusttregt stål i byggingen av brua. Dette gir lang levetid og eliminerer behovet for fremtidig vedlikehold, noe som bidrar til mindre miljøforurensning. Den nye veien vil også være bredere og tryggere, noe som vil gi redusert drivstofforbruk og lavere CO2-utslipp.

Tunna bru
Tunna Bru

Godt samarbeid gjennom hele prosjektet

AFRY har vært ansvarlig for prosjekteringen innen alle fagområder i prosjektet, inkludert bru, vei, VA, landskapsarkitektur, miljø, geologi, geoteknikk og elektro.

Roar fremhever at god kommunikasjon mellom alle aktører i prosjektet har vært en suksessfaktor: - Det har helt siden start vært et svært godt samarbeid med både entreprenør, byggherre og kontrollkonsulent, sier Roar.

For Roar, som selv er fra Tynset, var dette prosjektet litt ekstra spesielt: - Som utflyttet Tynseting er det jo ekstra stas å få ta del i et prosjekt som betyr så mye for hjembygda, avslutter han.

Headerbilde: Johs. J. Syltern

For mer informasjon, ta kontakt med

Frode Wiggen - Avdelingsleder Transportation, Region Midt-Norge

Frode Wiggen

Avdelingsleder Transportation, Region Midt-Norge

Kontakt Frode Wiggen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.