VDC team

VDC sikrer robust prosjektgjennomføring og bidrar til effektiv ressursbruk

15/12/2021

VDC handler om å skape en effektiv samhandling mellom fagområder, entreprenør og byggherre. AFRY satser nå tungt på å bygge opp kompetanse innen VDC, og har nettopp ansatt flere nye dyktige kollegaer. En av de er Tom Paulsen som er ansvarlig for AFRYs VDC-satsing innen samferdsel. Hva tenker han er potensialet til VDC som verktøy og teknikk i byggebransjen?

Norge er helt i front i verden når det kommer til å ta i bruk ny teknologi som BIM, ICE og digitalisering i byggebransjen. Prosjektgjennomføringer er ofte komplekse, noe som stiller krav til bedre metoder og teknologi.

Tom Paulsen
Tom Paulsen, ansvarlig for AFRYs VDC-satsing innen samferdsel.

– Virtual Design and Construction (VDC) består av en rekke teorier om prosjektstyring og LEAN som er pakket inn i enkle prinsipper og metoder. VDC er et rammeverk som består av målstyring, samhandling, teknologi og prosesstyring. Gjennom bruk av gode verktøyer kobler VDC mennesker og prosesser sammen for løse saker som er viktig for kunden, forteller Tom Paulsen.

Paulsen tror alle aktører i prosjekter har et stort potensial for forbedring og for å sikre en mer effektiv ressursbruk: – For å vite hvor mye bedre vi har blitt, og bør bli i fremtiden, må vi ha noe å sammenlikne med. Gjennom å bruke VDC som metode og teknikk kan vi definere tydelige arbeidsprosesser og måle tidsbruk. Dette gjør at vi får oversikt over hva vi konkret bruker tid på, gjøre endringer deretter, og følge med på effektene, forklarer Paulsen.

Han har over 25 års erfaring med bruk av BIM og prosjektutvikling, og ble VDC sertifisert i 2015. Før han begynte i AFRY var han VDC-ansvarlig i Veidekke Anlegg, og BIM-leder for UDK02 i Drammen. I tillegg har han vært med på å bygge opp samarbeidet mellom Stanford og NTNU om VDC-sertifisering. Sertifiseringsprogrammet er den første storskala VDC-sertifiseringen i verden og over 400 deltakere fra bygg- og anleggsbransjen har deltatt i programmet.

VDC teamet samlet
VDC teamet samlet på AFRYs hovedkontor i Norge (Lilleakerveien 8).

Mål om å bli ledende innen VDC

- Tom har svært relevant kunnskap og erfaring med bruk av VDC. Han har jobbet på både entreprenør- og rådgiversiden, og i flere bransjer. Vi ser frem til at han nå tar med seg disse perspektivene til oss i AFRY. Som person er Tom også en lagspiller, og han passer derfor rett inn i den kulturen vi ønsker å videreutvikle i AFRY, forteller Anton Husøy, direktør for Transportation i AFRY.

Husøy viser til at AFRYs ambisjoner er å bli ledende innenfor VDC. – Dette er kanskje et hårete mål, men et signal om hvor vi vil. For oss er det viktigste at VDC gjør oss mer effektive og dyktige, og at vi leverer både modeller og dokumentasjon som tilfredsstiller og gagner kundene våre, forteller han videre.

– VDC skal støtte vårt styringssystem, og bidra til å styrke samhandling, rendyrke møteformer og understøtte fremdriftsplanlegging. Det sikrer robust prosjektgjennomføring og bidrar til effektiv ressursbruk, legger Paulsen til.

Han ser frem til å lede AFRY sitt fremtidige arbeid med VDC innen samferdsel. – Det å bli en del av en organisasjon som har en stor vilje til å utvikle seg, er rett og slett fantastisk! Ledelsen har satt VDC på dagsorden, og det er avgjørende for vårt fremtidige arbeid. I AFRY er det høy kompetanse, stor trivsel og åpenhet. Vi har flere VDC sertifiserte, og er nå på vei til å etablere en veldig god gjeng som kan få til mye, sier Tom entusiastisk.

VDC ICE rommet

Hva er viktigst: mennesker eller teknologi?

VDC forbindes med teknologi samtidig som menneskelig samhandling står i sentrum. Hva er viktigst?

– Det blir som å velge mellom kaffebønner og varmt vann. Du trenger begge deler for å lage kaffe. Mennesker vil kunne yte mer og bedre med gode verktøy samtidig som at det er mennesker som sørger for at teknikken fungerer. Så begge deler er viktig, avslutter Paulsen.

VDC team
Fra venstre: Martin Amdal, Tom Paulsen, Endré Berntsen, Eemeli Rantala, Marius Drevland, Mica Gavric, Ola Fjerdingstad, Marie Monsen Londalen, Tamara Lackic