Computer document on desk

XPRO blir en del av Advansia

02/03/2023

Oppkjøpet av XPRO styrker selskapenes posisjon og kapasitet innen prosjekt- og byggeledelse. Det rigger Advansia for utvikling av nye og eksisterende tjenester regionalt og nasjonalt.

XPRO er det ledende selskapet innen prosjektutvikling og prosjektledelse på Nordvestlandet og har en nasjonal posisjon innen uavhengig kontroll. Med 40 erfarne medarbeidere og kontorer i Molde, Ålesund og Kristiansund har XPRO fått tilliten til å lede gjennomføringen av mange av de store og mest komplekse prosjektene i regionen.

Advansia er en del av AFRY-konsernet og er Norges største fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse med 500 medarbeidere. Selskapet leverer også andre tjenester som rådgivning innen sikkerhet, organisasjonsutvikling og anskaffelser. Advansia leder store sykehus-, flyplass- og kulturbyggprosjekter på tvers av landet.

Advansia and XRPO lead team
Fra venstre: Frode Steinsvik, COO i Advansia; Dordi Storvik, styremedlem og CLO i XPRO; Christopher Klepsland, adm. dir. i Advansia og AFRY i Norge; Ingvild Vikenes, Direktør for strategi og forretningsutvikling i Advansia and Vegard Storvik

- De to selskapene utfyller hverandre godt. Jeg opplever at vi har samme engasjement for kvalitet i gjennomføring av prosjekter, og en kultur der fagmiljø og kompetansedeling står sterkt. Vi er sammen godt rigget for å utvikle nye og eksisterende tjenester, sier Vegard Storvik, adm. dir., i XPRO.

- Advansia har sterke referanser innen utvikling og gjennomføring av komplekse prosjekter nasjonalt. Sammen med XPRO, som har tilsvarende styrke regionalt, får vi en stor leveransekraft både kundene og medarbeiderne våre får glede av, sier Christopher Klepsland, adm. dir. i Advansia.

Christopher Klepsland
Christopher Klepsland, adm. dir. i Advansia og AFRY i Norge

Blir en betydelig aktør

Det er høy aktivitet i regionen og det er ventet større investeringer innen samfunnsutvikling og industri- og energisektoren i årene som kommer.

- Med den bredden vi har i vårt tjenestetilbud og med sterke regionskontor i hver landsdel har vi kapasitet og kompetanse til å i enda større grad være en viktig samarbeidspartner langs kysten og nasjonalt, legger Klepsland til.

- Med den tilliten vi har hos våre kunder og den etterspørselen som vi opplever ser vi nå etter nye faglige og dyktige kollegaer som vil være med på å utvikle oss videre, avslutter Storvik.

Portrait picture, Vegard Storvik
Vegard Storvik, adm. dir. i XPRO

Mer om XPRO

XPRO jobber med både offentlige og private oppdragsgivere og har en årlig omsetning rundt NOK 70 millioner.

Selskapet er blant annet involvert i Campus Kristiansund, Nytt operabygg (Normoria) i Kristiansund, Ørsta kultur- og kompetansesenter, nytt landbasert oppdrettsanlegg for Salmon Evolution i tillegg til en rekke helse- og omsorgsprosjekter og oppdrag innen byutvikling.

XPRO blir fusjonert inn i Advansia innen juli 2023.

For mer informasjon, ta kontakt med

Inger Sund - Kommunikasjonsdirektør i Norge

Inger Sund

Kommunikasjonsdirektør i Norge

Kontakt Inger Sund

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.