Infra-Buildings, office

Arbeidsplassutvikling

Arbeidsplassutvikling er formgiving og organisasjonsutvikling i samspill. Vi gir våre oppdragsgivere muligheten til å tenke på nye arbeidsplasser som organisasjonsutvikling og som et verktøy for å nå sine målsetninger. Sammen med våre oppdragsgiveres utformer vi arbeidsplasser som er bærekraftige – økonomisk, miljømessig og sosialt.  

Ny teknologi, nye arbeidsformer og nye ambisjoner om bærekraft og ressursbruk gjør at vi må tenke nytt om utvikling og utforming av arbeidsplasser. Moderne arbeidsplasser må være tilpasningsdyktige og legge til rette for nye praksiser. I Gottlieb Paludan utforsker vi hvordan omgivelser, arbeidsplasser og steder kan være verktøy for å virkeliggjøre strategi. Vi sikrer at arbeidsplassene har et program og en form som fremmer gode lærings- og arbeidsmiljø, samtidig som de er arealeffektive. Det er kjernen i arbeidsplassutvikling.

For å gi våre oppdragsgivere best mulig resultat jobber våre eksperter tett sammen på tvers av fag. Vi har et miljø bestående av planleggere, arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. I tillegg har vi arbeidsplasseksperter, strategi- og organisasjonsutviklere, prosessledere, organisasjonspsykologer.

Våre tjenester innen arbeidsplassutvikling  inkluderer:

  • Strategi

  • Kartlegging og analyse

  • Brukermedvirkning

  • Endrings- og prosessledelse

  • Programmering

  • Tjenestedesign

  • Støtte til iverksetting

  • Konseptutvikling

  • Formgiving  

Du kan også være interessert i?