Intelligent Tube

Batteriverdikjeden

Tverrfaglig kompetanse for hele verdikjeden for batteriproduksjon - fra utvinning av malm til battericeller og batterimoduler, og helt til gjenbruk og gjenvinning av batterier 

Vår tverrfaglige kompetanse fra gruvedrift og kjemikalier til vår omfattende kompetanse innen prosessindustrien, produksjonsindustrien og bilindustrien gjør det mulig for oss å støtte våre kunders virksomhet i alle faser i batterikjeden. Ifølge estimater vil antallet solgte elektriske kjøretøyer vokse med om lag 20–30% årlig fram til 2030. Når etterspørselen etter elektriske kjøretøyer (EV) øker, er batterimarkedet for elektriske kjøretøyer en mulighet for mange aktører fra Asia til Europa.

For å imøtekomme denne økende etterspørselen på lokale og globale markeder, har AFRY dedikert tverrgående divisjonslag for å støtte denne utviklingen i alle faser av verdikjeden. Teamene er ikke bare for bilindustrien, men også relatert til andre næringer for å evaluere energiproduksjon, forbruk og lagringsmetoder. Den kobler også bærbare husholdningsverktøy, smarte nett, ladeinfrastruktur, strømnett og mange andre sektorer sammen. Vår kompetanse dekker hele verdikjeden for batteriproduksjon, og vårt tjenestetilbud i hele gruppen kan kombineres for å møte alle trinn i verdikjeden. Det starter fra gruvedrift, mineralbehandling og kjemikalier, fortsetter til bearbeidede materialer, monteringslinjer for celler, moduler og pakker som ender med applikasjoner for resirkulering og bruk i andre liv. For alle trinnene er det behov for forskjellige typer tjenester og støtte, for eksempel konstruksjon, infrastruktur, vann og miljø, automatisering, bilindustri, energiledelse og vedlikehold støttet av våre smarte tjenester innen helse og sikkerhet, digitalisering, ledelseskonsultering, etc.

Våre nøkkelkompetanser:

  • Gruvedrift og metaller
  • Kjemisk industri
  • El-Biler
  • Fornybar energi og bærekraft
  • Resirkulering og gjenbruk
  • Infrastruktur og bygninger
Jon Julsen - Director Process Industries Norway
Jon Julsen
Direktør Process Industries Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Jon Julsen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

Tuukka Sormunen - Head of Chemicals and Biorefining
Tuukka Sormunen
Head of Chemicals and Biorefining

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Tuukka Sormunen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.