BIM står for bygnings informations modellering. BIM-software/BIM-modeller er en slags 3D-model af alle bygningsdele i projektet, som er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen.

BIM- og prosjekteringsledelse

Spesialister

Våre BIM- og prosjekteringsgruppelederne (PGL) er spesialister i koordinering og ledelse av prosjekteringsgrupper.

Vi tilpasser oss oppdragsgivernes behov, men styrer som hovedregel våre prosjekter iht. VDCs fem konsepter:

  1. Samprosjektering (ICE),
  2. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM),
  3. Prosess- og produksjonsledelse (PPM),
  4. Målstyring (Metrics)
  5. Måloppnåelse

Vi har erfaring med prosjekter i alle størrelser og av de fleste typer. Alt fra ombygging av mindre prosjekter til etablering av nye fabrikkanlegg slik som Nexans Haldens fabrikkutbygging som pågår 2021-2024 og inkluderer Norges høyeste bygg som ruver 150 meter over bakken.

BIM-ledelse

Våre BIM-strateger jobber på tvers av alle fagdisipliner. Vi utvikler effektive og realistiske planverktøy som øker kvaliteten og effektiviteten i prosjektene våre.

BIM sikrer at prosessen går raskere og arbeidet utføres mer effektivt ved å tillate visualisering av forutsetninger, problemer og alternativer.

BIM og 3D-modellering gjør det mulig for alle å sette seg inn i komplekse problemstillinger og forstå prosjektets omfang og utfordringer. Man kan for eksempel gjennom et par VR-briller oppleve en fremtidig stasjonsbygning eller se trafikkflyten i en motorveitunnel allerede i en forprosjektsfase. Modeller kan også berikes for å vise potensielle endringer over tid. Uansett om et prosjekt involverer bygninger, veier eller andre anlegg, bidrar bruk av BIM til færre overraskelser og mer pålitelige kostnadsoverslag.

Ved å berike modellen med Data Management kan vi bidra til å sortere, systematisere og bygge inn data i prosjektets kvalitetsprosesser. Denne integrerte arbeidsmetoden øker både kvalitet og oversiktlighet, som igjen sparer penger for oppdragsgiver.

Prosjekteringsledelse

Våre PGL'er starter alle prosjekter med å lede de prosjekterende gjennom en involverende planleggingsprosess. Vi sørger dermed for en god forankring av planverk og frister hos hele prosjekteringsgruppen og alle interessenter allerede fra start. Dette gjør at vi kommer raskt i gang med prosjektene og at beslutningene kan tas tidlig i prosessen.

Vi erfarer at hver time som investeres i god prosjekteringsledelse gir flere timer spart i prosjekteringstid for øvrige fag og er dermed vel investerte penger.

Vår tilnærming med involverende planlegging bidrar også til å senke konfliktnivået i prosjektene ettersom alle deltakende parter har vært med å sette fremdriftstakt og frister.

BIM Solutions

BIM Solutions teamet i AFRY har spesialkompetanse på BIM og VDC. Våre medarbeidere er utdannet BIM-koordinatorer og bidrar til gode løsninger, både internt og eksternt. Vi gir veiledning og støtte til våre forretningsområder, kunder og samarbeidspartnere.

BIM er en prosjekteringsmetode som det stadig blir stilt større krav til. Vi i BIM Solutions jobber alltid med å finne de beste arbeidsprosessene for BIM i små og store prosjekter for å møte kundenes krav.

BIM Solutions tjenester

ICE Arrow pointing right

Vi planlegger ICE sesjoner, legger frem utfordringer som ma diskuteres, styrer sesjonen og holder sesjonen i AFRY sine egne spesialtilpasssede ICE rom.

BIM koordinator Arrow pointing right

Som BIM koordinatorer koordinerer og sammenstiller vi modeller.

Vi utfører vi geometriske, tverrfaglige kollisjonskontroller og kontroll av informasjon i prosjektet. Det utarbeides styringsdokumenter, egenskapsmatriser, mengdeuttak m.m.

VDC (Virtual Design and Construction) Arrow pointing right

VDC er en arbeidsmetode som skal hjelpe med & forbedre prosjektenes prosess 09 kvalitet.

vare ansatte i BIM Solutions gjennomfører na kurs i VDC - sertifisering gjennom VDC-Certificate Program Norge, NTNU og Stanford Center for Professional Development.

FDV (forvaltaling, drift of vedilkiehold) Arrow pointing right

I prosjekter vil BIM-koordinator følge opp og kontrolere at informasjon eg merking ev objekter er gjennomført silk at leveransen blir tilrettelagt for videre FDV.

VR (Virtuell virkelighet) Arrow pointing right

VR er en unik mate å få romfølelse og kunne se praktiske og estetiske losinger på en helt annen mate.

Vi gjennomfører effektive digitale befaringer, visuelle kontroller og moter for å diskutere nye løsninger.

Visualisering Arrow pointing right

Vi har utarbeidet gode metoder for visualisering av de ulike aspektene av prosjektet. Våre metoder dekker både visualisering med bilde og video, og av datafangst, mengder, tid og planlegging.

Digital tvilling Arrow pointing right

Vi jobber med dagens løsnger for digitale tvillinger som er en del av norsk industri. De effektiviserer, reduserer kostnader og brukes til å lage bedre produkter. Vi har løsinger for digital tvilling.

Skanning og drone Arrow pointing right

Vi leverer skanning av byggkonstruksjoner innvendig og utvendig med detaljerte, georefererte 3D modeller, samt skanning rettet mot digital befaring hvor hovedfokuset er bildedokumentasjon.

Vi gjennomfører, droneoppdrag til utvendig dokumentasjon, og utforer stikningsarbeid.

Morten Ryen - BIM-strateg og seksjonsleder
Morten Ryen
BIM-strateg og seksjonsleder

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Morten Ryen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.