Industrial pipelines of an oil-refinery plant

Bioraffinering

Bred kunnskap og ekspertise innen biobaserte råvarer som dekker hele verdikjeden

Vi er en pålitelig og teknologiuavhengig partner innen bioraffinering, kombinert med bred kunnskap innen masse- og papirindustri, oljeraffinering og kjemiske kompetanse som gjør at vi kan tilføre ekstra verdi til mange av våre kunder.  Biobaserte materialer og produksjonsteknologi spiller en stadig viktigere rolle i en bærekraftig verden.

Enorme mengder av produkter og materialer som produseres verden over skal i dag oppfylle stadig strengere krav i forhold til lover, forskrifter og markeder. Vår erfaring innen masse- og papirindustri, gir oss en unik forståelse for biobaserte råvarer og verdien av å kunne utnytte avfallsstrømmer for å effektivisere, skape merverdi og oppnå bærekraftige prosesser for kunden. Som teknologiuavhengig konsulent hjelper vi våre kunder med å identifisere og velge de beste mulige alternativene - og levere et trygt, bærekraftig og kostnadseffektivt sluttresultat.

Vår ekspertise og prosesskunnskap, støttet av globalt integrerte prosjekterings- og prosjektledelsesverktøy, sikrer effektiv prosjektgjennomføring og videre anleggsdrift. Vårt tjenestetilbud dekker design- og prosjektledelsestjenester fra tidlige studier via EPCM-prosjekter til oppstart av investeringsprosjekt og langsiktig partnerskap for OPEX-tjenester for hele livssyklusen. Vår unike kombinasjon av spesialister innen prosessteknikk og tverrfaglige ingeniørkompetanse gjør det mulig for oss å gi våre kunder merverdi i alle typer av studier, implementeringsprosjekter og den daglige driften i prosessanlegg. Miljø, helse og sikkerhet ivaretas i prosessen for å sikre helheten og sammenhenger i prosessene.

Nøkkelkompetanser:  

  • Biokjemikalier
  • Biobrensel
  • Biodrivstoff
  • Biogass
  • Biomaterialer
  • Bioplast
  • Nanocellulose
  • Andre biobaserte biprodukter (som for eksempel rå tallolje og lignin)

 

Jon Julsen - Director Process Industries Norway
Jon Julsen
Direktør Process Industries Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Jon Julsen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

Tuukka Sormunen - Head of Chemicals and Biorefining
Tuukka Sormunen
Head of Chemicals and Biorefining

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Tuukka Sormunen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.