Motorway ramp and a bridge in the evening

Bru og konstruksjoner

Over veier, sjø og land 

Bruer sørger for at hindringer blir forsert og at biler, tog, syklister og gående kommer frem dit de skal. Foruten å være funksjonelle kan bruer også være landemerker og sette sitt særpreg på områder, men også gli naturlig inn i landskapet der det er ønskelig.

AFRY har et av de fremste konstruksjonsmiljøene i Norge, og dette bekreftes av rammeavtaler med blant annet Nye Veier, Bane Nor og Statens vegvesen. På oppdrag fra de to sistnevnte har vi blant annet prosjektert Nord-Europas lengste fritt frambygde jernbanebru og den internasjonalt velkjente trebrua; Da Vinci bruen i Ski.  

Brumiljøet i AFRY er stort og holder seg oppdatert på det som skjer i faget. Våre bruingeniører har bred erfaring fra både tidligfase, byggeplan og oppfølging i byggetid. Vi arbeider med prosjektering av nye konstruksjoner, ombygging og forsterkningstiltak for eksisterende bruer, samt inspeksjoner og tilstandsvurderinger. For å sikre helhetlige og optimale løsninger samarbeider vi tett med kunder, geoteknikere, geologer, vegingeniører, arkitekter og landskapsarkitekter.  

Våre bruingeniører er gode på kjente konstruksjonsmaterialer som betong, stål og tre, og jobber også med mindre brukte materialer som aluminium. Vi er opptatt av å være i front når det gjelder utviklingen innenfor fagmiljøet og deltar i utarbeidelse av blant annet regelverk og veiledere. I tillegg satser vi sterkt på BIM og utvikling av verktøy innenfor 3D-modellering.  

Ola Fjerdingstad - Deputy BU Manager Transportation in Norway
Ola Fjerdingstad
Assisterende leder Transportation i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Ola Fjerdingstad

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

Nyheter og artikler