Woman working on computer

Campusutvikling

I Norge er en campus oftest brukt om et universitetsområde – et område av en karakter som er relativt selvstendig: brukerne kan få dekket de fleste av sine behov her. Også andre virksomheter kan ha egne Campus.

I Gottlieb Paludan Architects jobber vi med Campusplaner, som sikrer helhetlig utvikling av Campus – og vi jobber med utvikling og utforming av areal for nye arbeids og læringsformer. Vi utforsker hvordan omgivelser, arbeidsplasser og steder kan være verktøy for å virkeliggjøre strategi. Vi sikrer at campus har et program og en form som fremmer gode lærings- og arbeidsmiljø.   samtidig som de er arealeffektive. Det er kjernen i campusutvikling.

Ny teknologi, nye arbeidsformer og nye ambisjoner om bærekraft og ressursbruk gjør at vi må tenke nytt om utvikling og utforming av Campus. Moderne campus må være tilpasningsdyktige og legge til rette for nye praksiser.  

Når det gjelder campusutforming ser vi en stadig dannelse av tverrfaglige forskningssenter, behov for ulike møteplasser, nye læringsformer, og nye samarbeidsformer med samfunnet rundt campus. Campusutforming handler om å forstå virksomhetens behov. For universitetscampus handler dette om å forstå utvikling innenfor undervisning, forskning og hvordan campus kan være et virkemiddel i den utviklingen.

For å gi våre oppdragsgivere best mulig resultat jobber våre eksperter tett sammen på tvers av fag. Vi har et miljø bestående av planleggere, arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. I tillegg har vi arbeidsplasseksperter, strategi- og organisasjonsutviklere, prosessledere, organisasjonspsykologer.

Våre tjenester innen campusutvikling inkluderer:

  • Strategi

  • Kartlegging og analyse

  • Brukermedvirkning

  • Endrings- og prosessledelse

  • Programmering

  • Tjenestedesign

  • Støtte til iverksetting

  • Konseptutvikling

  • Formgiving  

Du kan også være interessert i?