Modern outdoor fuel factory facility

Kjemikalieindustri

Erfaring og ekspertise innen ulike kjemiske sektorer 

Fra raffinering av kjemikalier og prosessering av råvarer til rensing av avløpsvann. Vi har den erfaringen og kunnskapen som behøves for å møte omfattende bransjekrav til sikkerhet og effektivitet i de ulike kjemikaliesektorene.

Vår globale prosesstekniske ekspertise kombinert med dyp lokal kunnskap vil sikre at alle aspekter blir ivaretatt i prosjektene. Vårt tjenestetilbud dekker design- og prosjektledelsestjenester fra tidlige studier via EPCM-prosjekter til oppstart av investeringsprosjekt (CAPEX) og langsiktig partnerskap for OPEX-tjenester for hele livssyklusen. Vår prosess- og teknologikunnskap kompletteres med kompetanse innen energi, vann, infrastruktur og miljøledelse.  Som teknologiuavhengig konsulent hjelper vi kundene våre med å identifisere og velge de beste mulige alternativene - og leverer et trygt, bærekraftig og kostnadseffektivt sluttresultat. Vår ekspertise og prosesskunnskap, støttet av globalt integrerte prosjekterings- og prosjektledelsesverktøy, sikrer effektiv prosjektgjennomføring og videre anleggsdrift. 

Våre nøkkelkompetanser:  

  • Basis- & finkjemikalier 
  • Spesial kjemikalier 
  • Petrokjemi 
  • Oljeraffinering  
  • Olje & gass 
Jon Julsen
Direktør Process Industries Norge

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

Tuukka Sormunen
Head of Chemicals and Biorefining, Process Industries Division

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.