Infra-Buildings, electrical engineering, security, communication

Elektro

Engasjement for våre oppdrag

Gode prosjekter handler om å finne løsninger som forenkler hverdagen for eiere og brukere. Vi løser dette ved å bruke teknologi som vi vet er driftsøkonomisk, kostnadsbesparende og energivennlig.

Vi har lang erfaring, bred kompetanse og inngående kunnskap som gjør at vi raskt kan sette oss inn ulike prosjekters behov og løse dem på en praktisk og god måte.

Våre tjenester omfatter tradisjonell elektro prosjektering. I tillegg har vi spesialkompetanse på flere områder, som for eksempel byggeplassoppfølging, ITB-koordinator, tilstandsvurderinger og teknisk byggherreombud.

Våre eksperter stiller med stor nysgjerrighet og mot og bidrar til at prosjektet blir levert med god kvalitet og gode og kostnadseffektive løsninger. Vi finner en løsning for alle type oppdrag – de enkle og de kompliserte.

Fokus på bærekraft

Energi og miljø er en grunnpilar i alle våre prosjekter. Dette betyr at vi anbefaler løsninger med styringssystemer som regulerer omgivelsene på en god og komfortabel måte og forhindrer unødvendige energiutslipp.

Hvilke løsninger som velges setter også føringer på hva slags miljø som skapes for sluttbrukerne. Her er det viktig å samarbeide med andre tekniske fag for å oppnå godt miljø og gode omgivelser.

Thomas Ekrem  - Avdelingsleder Buildings Trondheim
Thomas Ekrem
Avdelingsleder Buildings Trondheim

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Thomas Ekrem

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.