AFRY forrest

Energi og miljø

Miljøriktige løsninger skaper resultater 

Energibesparende og miljøriktige bygninger skaper merverdi for både byggherre og bruker. Vi jobber med et stort spekter av oppgaver innenfor energi, miljørådgivning og bygningsfysikk.

Hos oss møter du et sterkt faglig og erfarent team med stort driv for sitt fagfelt. Gjennom fokus på riktige materialer og bygningsdetaljer finner vi løsninger som er gode for miljøet, inneklimaet, energibruken og kundens lommebok.

 
Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Energiberegninger og inneklimaberegninger
  • Vurderinger mot myndighetskrav
  • Rådgivning innen passivhus, plusshus, bygningsfysikk og kuldebroberegninger
  • Enøk analyser
  • Miljøkartlegging, gjenbruksstudier, klimagassutslipp, miljøoppfølging og materialvurderinger
  • Livssykluskostnader (LCC) og livssyklusanalyser (LCA)
  • Uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse innen bygningsfysikk
  • BREEAM AP og rådgivning

BREEAM-sertifisering lønner seg

I AFRY er vi gode på BREEAM og det er ingen tvil om at BREEAM-sertifisering gir resultater. Det gir høyere brukertilfredshet, høyere markedsverdi, økt funksjonalitet, fleksibilitet og bestandighet, og redusert miljø- og energibelastning. Ofte kan noen enkle grep i planleggingsfasen være nok til å sikre en BREEAM-sertifisering. Vi jobber også til daglig med prosjektering for oppnåelse av BREEAM krav innen energi, miljø, bygningsfysikk og inneklima. Vi bistår gjerne med mulighetsstudier for energibruk og/eller muligjetsstudier for gjenbruk.

Potensialet for energi- og miljøbesparelser i eksisterende bygningsmasse er stort, både innen offentlig sektor og hos private aktører som forvalter store eiendomsmasser. For nybygg er regelverket allerede på plass med passivhus, strengere TEK’er, BREEAM og så videre, men potensialet i eksisterende bygningsmasse er enormt og det må vi ta tak i.

Thomas Ekrem  - Midlertidig Direktør Buildings i Norge
Thomas Ekrem
Midlertidig Direktør Buildings i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Thomas Ekrem

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.