Our offerings

Erfaren

Det er en glede å jobbe i et selskap som ansetter i hele spennet fra nyutdannet til de virkelig erfarne med over 30 år i faget og bransjen. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø med god dynamikk mellom fersk kunnskap og lang praktisk erfaring. 

Vi er opptatt av å beholde og gi riktige utfordringer og roller til våre fagspesialister og ledere. Samtidig forventer vi at du bidrar til utviklingen av løsningene, verdien prosjektet skal realisere, dine yngre kollegaer – og deg selv. 

Hvilke muligheter får du som er erfaren i AFRY? 

• Som prosjekt- og byggeleder hos oss får du tilgang til en unik portefølje av komplekse mellomstore og store prosjektene innen prosjekt- og byggeledelse. Vi vinner våre oppdrag på kvalitet! 

• En portefølje innen rådgiving med mellomstore og mindre prosjekter hvor du får jobbe i tverrfaglige team og som gir deg mulighet for å ta ansvar for en større helhet og bredde. 

• Du blir en viktig veileder og mentor for yngre kollegaer. 

• Bli inspirert av å være del av et team som bruker ny teknologi som ICE og VR for å skape de beste løsningene. 

• En kultur med modige, dedikerte lagspillere med driv. 

• Et selskap som skal satse i Norge hvor du får være med å bygge og utvikle virksomheten.