Excavated rock wall in a tunnel

Geologi og geoteknikk

Stabil og sikker grunn

Når veier, tunneler, bygg og bruer bygges er det avgjørende at de står på stabil grunn og at omgivelsene blir undersøkt og sikret. Våre geologer løser alle utfordringer knyttet til berg, grus, jord, løsmasser og leire, med og uten forurensning.

I AFRY har vi et stort miljø med dedikerte fagfolk som jobber med geo-relaterte problemstillinger. De er naturlig nok mest ute i felten hvor de lager planer og studier for sikring av fjell og grunn. Når prosjektet er i gang sørger de for at sikringstiltakene blir fulgt opp. Vi bidrar med vår kompetanse inn i infrastruktur og bygg og industri prosjekter.

Økte klimautfordringer

Endringer i klima fører til nye og uforutsette utfordringer i grunnen og trenden er at vi utfører flere og flere oppdrag på områdestabilitet og vurdering av skredfare. Dette gjør geologi og geoteknikk til et av våre mest utfordrende og spennende fagområder. Vi hjelper kundene med å forutse hvordan klimaendringer påvirker grunn og fjell.

Anton Husøy - Director Transportation in Norway
Anton Husøy
Direktør Transportation i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Anton Husøy

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Ola Fjerdingstad - Deputy BU Manager Transportation in Norway
Ola Fjerdingstad
Assisterende leder Transportation i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Ola Fjerdingstad

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

Nyheter og artikler