Two men standing in a office discussing technical drawings

Landskapsarkitektur

Helhetlige og bærekraftige løsninger

God design styrker identiteten til et sted og gir det liv. Enten det er vakre torg, fine skoler, funksjonelle gater, verdifull skog eller unike parker, er vi opptatt av å skape verdier som varer over tid.

Landskapsarkitektene våre ved arkitektkontoret vårt Gottlieb Paludan Architects har bred erfaring innenfor planlegging og prosjektering av alle typer landskapsprosjekt. Vi jobber innenfor alle planfaser, fra skisseprosjekt til ferdig-bygget tegninger, ofte i nært samarbeid med planleggere, ingeniører og arkitekter. Dette gir oss muligheten til å finne helhetlige og unike løsninger som forener det estetiske med det funksjonelle.

Bærekraftig løsninger ligger til grunn for alt vi gjør. Vi jobber detaljert med bl.a. lokal overvannshåndtering, biologisk mangfold og gjenbruk av stedlige masser. Oppdatering på nye anleggsmetoder, materialer, tekniske løsninger og produkter er en del av prosjekteringen.

Universell utforming er en naturlig del av våre prosjekt. Vi har opparbeidet oss en bred kompetanse på feltet gjennom en rekke prosjekter som skoler, offentlige plasser og utarbeiding av veiledere.

Du kan også være interessert i?