Spools of paper rolls lined up for printing press

Masse- og Papirindustri

En strategisk partner som sikrer bærekraftige leveranser av høyeste kvalitet og sikkerhet ved bruk av den nyeste teknologien

Masse- og papirindustrien er svært kapitalintensiv og bedriftene må alltid være på utkikk etter muligheter for å oppnå høyeste avkastning på sine investeringer, samtidig som kravene til en mer bærekraftig industri øker i dagens samfunn. Forbrukermarked og innkjøp av råvarer påvirkes av lokalisering på forskjellige geografiske områder.

Med over 50 års global erfaring, 400+ prosjekter innen masse- og papirindustrien i porteføljen og deltakelse i 90% av verdens største prosjekter innen design av prosessanlegg for masse- og papirindustrien har vi oppnådd en dyp innsikt i bransjen. Sammen med vår vilje og evne til å levere gjør dette at vi er en pålitelig partner som er med å bidra til våre kunders konkurransekraft.

Vi har dyp kunnskap innen skogsindustriens verdikjede, fra råvarer, produksjon og til sluttprodukt hos forbruker. Dette gir en unik plattform for å kunne hjelpe våre kunder med langsiktige investeringsbeslutninger og med et mål om å skape en bærekraftig industri for fremtiden.  

Vi tilbyr en kombinasjon av lokalt nærvær med global kompetanse. Dette hjelper oss å optimalisere våre kunders behov samtidig som det muliggjør korte kommunikasjonskanaler i prosjektet, og svarer ut krav fra ulike interessenter i prosjektene.  

Vårt tjenestetilbud dekker hele livssyklusen og verdikjeden til kundens virksomhet, fra tidlige strategiske utviklingsfaser til store CAPEX-implementeringsprosjekter og til mindre støtteoppdrag i driftsfase. Unik kombinasjon av spesialister på prosessteknologi og tverrfaglig ingeniørekspertise bidrar til at vi kan øke verdiskapningen for våre kunder. Miljø, helse og sikkerhet ivaretas i prosessen for å sikre helheten og sammenhenger i prosessene.  

Jon Julsen - Director Process Industries Norway
Jon Julsen
Direktør Process Industries Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Jon Julsen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.