4-lane motorway

Plan, vei og bane

Premissgiver for det lange løp 

Alle infrastrukturprosjekt starter med en skisse eller idé om hvordan man ønsker at brukere skal bevege seg i samfunnet. Våre ingeniører sørger for at dette omsettes til praktisk gjennomførbare løsninger som bidrar til økt nytteverdi for kunde og sluttbrukere, med bærekraft og trafikksikkerhet i fokus.

Vårt fagmiljø på veiprosjektering er hovednerven i våre infrastrukturprosjekter. Vi leverer prosjektering av alle typer veg-, gate- eller baneprosjekter i alle planfaser - ofte i tverrfaglig samarbeid med våre dyktige kolleger i andre deler av selskapet.
 
Fagmiljøet som har sine hovedbaser i Oslo og Trondheim og er satt sammen av ingeniører med tung faglig spisskompetanse innenfor vei og bane. Vi jobber for å skape effektive og optimale tekniske løsninger for kundene våre og aller viktigst; fornøyde sluttbrukere.

Silje Jølsgard - Avdelingsleder Transportation Oslo
Silje Jølsgard
Avdelingsleder Transportation Oslo

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Silje Jølsgard

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Frode Wiggen - Avdelingsleder Transportation, Region Midt-Norge
Frode Wiggen
Avdelingsleder Transportation, Region Midt-Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Frode Wiggen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.