Illustration of digital data

PropTech

PropTech, en sammenslåing av ordene "property" og "technology", refererer til bruken av informasjonsteknologi for å forbedre og effektivisere eiendomssektoren. I AFRY jobber vi med PropTech på flere områder. Vi leverer tjenester gjennom hele syklusen av et anleggs levetid – fra tidlig rådgiving til realisering av verdier og forbedring av forvaltningsprosesser.

Innenfor PropTech-sektoren finnes det mange leverandører og løsninger, et hav av sensorer som produserer data samt gamle og nye anlegg som eksisterer side om side. Vår oppgave er å samle alt dette i en felles modell og arkitektur, slik at prosesser kan automatiseres, sikkerheten ivaretas og kundeverdien realiseres.

Blant annet arbeider vi med å utvikle og bygge infrastrukturer som tar i bruk avanserte teknologier, som for eksempel IoT (Internet of Things) for tilkobling og datainnsamling, kunstig intelligens (AI) og maskinlæring for innsiktsfulle analyser, automatisering og robotikk for effektivisering, samt virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) for interaktive opplevelser.

AFRY leverer tjenester for hele livssyklusen til et anlegg

IKT-prosjektledelse i funksjonsbygg Arrow pointing right
 • IKT prosjektledelse gjennom alle faser av et byggeprosjekt
 • Rådgivning IKT i forprosjekt- og prosjekteringsfaser
 • Rådgivning systemarkitektur for byggnær IKT og for funksjonelle løsninger
 • Rådgivning IKT i samspill med utstyr i funksjonsbygg
 • Analyser, rådgivning og samspill
 • Rådgivning overlevering til drift
IOT arkitektur og rådgiving Arrow pointing right
 • Etablering av IOT-løsninger for drift og forvaltning av funksjonsbygg og andre anlegg, inkl. kommunikasjonsløsninger, integrasjon med SD-anlegg og skyløsninger for lagring og bearbeiding av sensordata
 • Rådgivning
 • Tjenesteutvikling
  • Behovsanalyser
  • Strategi
  • Etablering av virksomhetsarkitektur
 • Teknisk prosjektledelse
 • ROS-vurderinger og sikkerhetsvurderinger
Informasjonsarkitektur og bygningsdeloversikt (Asset Management) Arrow pointing right
 • Struktur og oversikt over informasjon om bygg, anlegg og tekniske komponenter / installasjoner i funksjonsbygg og anlegg
 • Etablering av informasjonsmodeller
 • Definere data og metadata for å holde oversikt over tilstand og life cycle management, samt service-sykluser knyttet til dette
 • Dataflyt og datalagring i forbindelse med utstyrsanskaffelser
 • Asset Management
Digitalisering av eiendomsforvaltning Arrow pointing right
 • Behovskartlegging og kravsetting
 • Datadrevet virksomhetsforbedring og vedlikehold
 • Prosessledelse, prosessforbedring og endringsledelse
 • Verktøyanskaffelse, gjennomføring og innføring
 • Gevinstplanlegging og realisering
 • Prosjektmottak, overlevering og opplæring

Smartere bygninger gir miljømessige og økonomiske gevinster

Kombinasjonen av informasjonsteknologi og operasjonell teknologi blir en stadig viktigere og større andel av verdien i bygg- og anleggssektoren. Dette inkluderer automatiserte systemer for oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC), belysning og sikkerhet, samt dataovervåking og analyse for å optimalisere bygningsdriften. Teknologien bidrar også til kortere byggeperioder og å sikre at prosjekter er ferdige ved overlevering.

Smarte bygninger kan i tillegg bidra til betydelige kostnadsbesparelser og redusert miljøpåvirkning over tid. Det økende fokuset på bærekraft med tilhørende reguleringer og forventninger, innebærer også at det er nødvendig med en tydelig oversikt over materialene som brukes og hvordan de kan resirkuleres eller håndteres ansvarlig.

Det er imidlertid et fåtall organisasjoner som utnytter potensialene som ligger i detaljert informasjon og modeller til styring av bygg og tilhørende kravstilling til byggeprosjekter. Ofte må data genereres på nytt for å passe til prosesser og verktøy som brukes til styringsformål. For å kunne ta ut potensialene må leveringsmetoder og kontraktsformer utvikles, med nye måter å dele roller og informasjon mellom interessenter.

Samtidig har sensorer, programvare og skytjenester blitt relativt rimelig og tilgjengelig. Det er derfor viktig at virksomheter har god forståelse av sine faktiske behov, struktur, planer og har rett kompetanse.

Involvert i flere spennende prosjekter

Vi er med på å utvikle og gjennomføre mange av landets mest betydningsfulle prosjekter som "Ny lufthavn Bodø", "Nye Drammen sykehus" og "Nye Radiumhospitalet", som alle er prosjekter med høyteknologiske bygg hvor våre konsulenter spiller en nøkkelrolle i å sikre smart infrastruktur. Vi deltar også i implementering av moderne, BIM-baserte drifts- og vedlikeholdsverktøy for landets største eiendomsforvaltere.

Vi ser når etter flere dyktige kollegaer som ønsker å bli en del av vårt PropTech-Team. Ta gjerne kontakt med oss eller se ledige stillinger!

Kontakt oss

Tove Malvik - Gruppeleder PropTech

Tove Malvik

Gruppeleder PropTech

Kontakt Tove Malvik

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Anette Holthe - Rekrutteringspartner Digital Services

Anette Holthe

Rekrutteringspartner Digital Services
Mennesker som løper med ryggen til kamera

Er du vår nye kollega?

Bli med oss på reisen og bidra til å forme framtidens Norge!