3D-scanning

Prosess og mekanisk

Leverer fremtidens løsninger til industrien

I en kompleks verden der utviklingen skjer raskt hjelper vi våre kunder med å utvikle morgendagens teknologi og skape bærekraftige verdier. Det er stadig behov for utvinning av nye produkter og optimalisering av energikrevende prosesser i industrien. AFRY har en unik erfaring og helhetsbilde når det gjelder prosessen fra råvare til sluttprodukt.

Typiske tjenester våre ingeniører leverer er:

  • maskinteknikk (layout, mekanikk, rør)
  • prosesstekologi
  • montasje
  • testing
  • igangkjøring
  • prosjektledelse

Vi har lang erfaring med forstudier, forprosjekter, detaljprosjektering, montasjekoordinering og idriftsettelse av industrianlegg.

Ved å kombinere lokal kunnskap og ekspertise er vi sammen med våre kunder med på å skape gode resultater i små og store prosjekter i Norge og i utlandet.

Vi utfører alt fra små vedlikeholdsoppdrag til prosjektledelse, prosjektering og idriftsettelse av nye prosessanlegg. Utførelse av styrkeberegninger for trykktanker og atmosfæriske tanker etter kjente standarder som NS-EN 13445 og NS-EN 14015. Fleksibilitetsberegninger av rørsystemer etter NS-EN 13480 og ASME.

Dimensjonering av prosessutstyr, masse og energibalanser, pumpe- og trykktapsberegninger.

AFRY har flere avanserte digitaliseringsverktøy som vi benytter i vår prosjektering som 3D-laserskanning, droneskanning og avanserte 3D-kamera. Det gjør det mulig å digitalisere omgivelsene og sikrer et nøyaktig resultat i videre prosjektering. Outputen fra skanningen blir implementert i en 3D-modell og integrert med nytt utstyr, rørsystemer, strukturer og gangbaner. Vi benytter digitale visningsverktøy som gjør det mulig å inspisere anlegget digitalt. For å få et optimalt inntrykk av det som er prosjektert kan vi benytte VR briller. På denne måten kan man få en realistisk opplevelse av modellen. Ved å vandre gjennom et digitalt anlegg kan man sikre at plassering av utstyr, rør, ventiler og instrumenter blir optimalt før man starter bygging.

Vigdis Jensen - BU Manager Mekanisk & Prosess
Vigdis Jensen
BU Manager Mekanisk & Prosess

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Vigdis Jensen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.